22. okt. 2014

Gentofte kirke

Sokkelund herred, Københavns amt

En mindetavle i kirken har navnene på ti sognebørn, der faldt i Treårskrigen.

1. Frivillig hornblæser ved 5. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 28 Ole Christian Henriksen, født 15. april 1829 i Gentofte, Gentofte sogn, konfirmeret 1843 i Gentofte, faldet ved Eckernförde 21. april 1848. Søn af indsidder og kurvemager Henrik Christian Hansen og Margrethe Olesdatter.
Smedelærling på Rådvaddams fabrikker, Lyngby sogn i 1845.
Cohen 1848/86: Ole Christian Hendriksen.

2. Korporal ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 9 Mads Larsen, født 16. marts 1821 i Vangede, Gentofte sogn, konfirmeret 1835 i Gentofte, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Augustenborg lazaret 7. juni, begravet på Augustenborg kirkegård 9. juni. Søn af husmand og smed Lars Nielsen og Karen Madsdatter.
Underkorporal i Sølvgadens kaserne, København i 1845.
Cohen 1848/83: Mads Larsen Vangede (Københavns amt).

3. Søvant på kanonbåd nr. 4 Niels Jensen, født 20. oktober 1824 i Skovshoved, Gentofte sogn, konfirmeret 1840 i Gentofte, faldet ved Egernsund 11. juni 1848, begravet på Sønderborg Skt. Mariæ kirkegård 12. juni. Søn af fisker Jens Nielsen Højsing og Inger Nielsdatter.
Cohen 1848/100: Niels Jensen Højseng Skovshoved.

4. Halvbefaren på linjeskibet Christian den Ottende Johan Christensen, født 25. april 1817 i Skovshoved, Gentofte sogn, konfirmeret 1832 i Gentofte, omkommet ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af fisker Christen Jensen og Ellen Andersdatter.
Tjenestekarl hos broderen, fisker Svend Christensen i Skovshoved 1845.
Cohen 1849/143: Johan Christensen Skovshoved.

5. Premierløjtnant ved 3. Reservebataljon Gustav Adolph Fahrner, født 17. juli 1828 i København (Skt. Petri), såret ved Ullerup 6. april 1849, død i Italien 26. december 1851. Søn af skræddermester Michael Fahrner og Marie Catharine Hansen.
Elev i aspirantklassen i Friis’ Realskole i København 1845. Familien boede længe i Købmagergade i København, men flyttede til proprietærgården Bavnegård i Gentofte sogn i slutningen af 1840’erne.
Ses ikke hos Cohen.

6. Vagtmester ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 12 Axel Frode Balthasar Grupp, født 25. februar 1820 på Frederiksberg, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af praktiserende læge Frants Christian Didrik Grupp og Christiane Margrethe Lintrup.
Korporal ved Husarregimentet på Jægersborg kaserne 1840, i København 1845.
Blev som korporal dekoreret med Dannebrogsmændenes hæderstegn (sølvkorset) 13.9.1848.
Hans navn findes også på mindetavlen i Frederiksberg kirke og på gardehusarmonumentet på Taulov kirkegård.
Cohen 1849/138: Axel Frode Balthasar Grupp.

7. Underkorporal ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 182 Frederik Wilhelm Johansen, født 19. marts 1820 i Lyngby, Lyngby sogn, konfirmeret 1834 i Lyngby, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Johan Christian Hesperus og Sidsel Thomasdatter.
Flyttede til Teglgården i Gentofte sogn 1840. 
Hans navn findes også på kæmpegraven på Trinitatis kirkegård i Fredericia.
Cohen 1849/102: Frederik Wilhelm Johansen Lyngbye.

8. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 278 Jens Olesen, født 11. august 1818 i Vangede, Gentofte sogn, konfirmeret 1833 i Gentofte, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Ole Nielsen og Dorthe Pedersdatter.
Hans navn findes også på kæmpegraven på Trinitatis kirkegård i Fredericia.
Cohen 1849/104: Jens Olsen Vangede.

9. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 216 Anders Jacobsen, født 2. august 1827 i Ordrup, Gentofte sogn, konfirmeret 1842 i Gentofte, savnet efter kampene ved Helligbæk 24. juli 1850. Søn af indsidder Jacob Christiansen og Birthe Rasmusdatter.
Tømrersvend i København. Meldte sig frivilligt til tjeneste ved jægerkorpset i 1849. Mindetavlen omtaler ham som Andreas Pedersen "af Ordrup”, men en soldat med det navn ses ikke hos Cohen.
Cohen 1850/67: Anders Jacobsen Ordrup

10. Frivillig sekondløjtnant ved 2. Forstærkningsbataljon Carl Hugo Wilhelm Lindorff, født ca. 1824 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård, Flensburg 28. juli. Søn af fuldmægtig i Finanskollegiets assignations-, ekspeditions- og bogholderkontor Frederik Georg Lindorff og Louise Amalie Brummer.
Forvalter på faderens proprietærgård Høegsminde.
Cohen 1850/93: Carl Hugo Vilhelm v. Lindorff.

Gentofte kirke

Sokkelund herred, Københavns amt

En mindetavle i kirken har navnene på ti sognebørn, der faldt i krigen i 1864.

1. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 73 Frederik Ulrich Christiansen, født 1. maj 1835 i Carlsgave, Kregme sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1849 i Ramløse, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Skt. Mariæ kirkegård, Flensburg 6. februar. Søn af daglejer Christian Ulrich Jensen og Ellen Rasmusdatter.
Tjenestedreng hos kgl. skovfoged Meidell i Tisvilde Hegn 1850. Flyttede til Gentofte sogn 1856.
Cohen 1864/149: Frederik Ulrik Christiansen Carlsgave.

2. Menig ved 1. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 214 Laurits Andersen, født 19. april 1838 i Ordrup, Gentofte sogn, konfirmeret 1852, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på lazarettet i Wittenberg 13. september, begravet på Alter Friedhof 16. september. Søn af husmand og væver Lars Andersen og Inger Marie Svendsdatter.
Hans gravsten på Alter Friedhof gik tabt ved de allieredes bombardement af Wittenberg i 1944.
Cohen 1864/90: Lauritz Andersen Ordrup.

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 179 Jørgen Peter Ottesen, født 16. august 1839 i Lyngby, Lyngby sogn, Københavns amt, konfirmeret 1853 i Lyngby, faldet ved Dybbøl 11. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 13. april. Søn af arbejdsmand Otte Pedersen og Anne Cathrine Frederiksdatter.
Flyttede til Gentofte sogn 1861.
Hans navn findes også på mindetavlerne i Lyngby og Frederiksberg kirker.
Cohen 1864/95: Jørgen Peter Ottesen Lyngby.

4. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 88 Carl Frederik Larsen, født i København, savnet ved Dybbøl 18. april 1864.
Cohen 1864/95: Carl Frederik Larsen Kjøbenhavn.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 258 Carl Emilius Bülow, født 1. september 1834 i København (Trinitatis), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 20. april, begravet på Broager kirkegård 22. april. Søn af øltapper Hans Johansen Bülow og Marie Sophie Frederikke Dampe.
Cohen 1864/93: Carl Emilius Bülov Kjøbenhavn.

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 198 Peter Christian Nielsen, født 8. december 1837 i Gentofte, Gentofte sogn, konfirmeret 1854 i Gentofte, savnet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af indsidder Niels Christian Nielsen og Birthe Marie Svendsdatter.
Boede hos sin mor og stedfar, daglejer Pedersen i Gentofte 1855.
Cohen 1864/96: Peter Christian Nielsen Gjentofte.

7. Søvant på fregatten Jylland Jens Nielsen, født i Skovshoved, Gentofte sogn, faldet på fregatten ved Helgoland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj.
Cohen 1864/176: Jens Nielsen.

8. Officersaspirant ved 3. Infanteriregiment Niels Jacobsen, født 11. november 1837 i Atterup, Bavelse sogn, Præstø amt, faldet på Als 29. juni 1864, begravet på Ulkebøl kirkegård 2. juli. Søn af gårdmand Jacob Andersen og Karen Olesdatter.
Seminarist fra Jelling 1861, andenlærer i Hvidøre, Gentofte sogn november 1861.
Hans navn findes også på mindetavlen i Bavelse kirke.
Cohen 1864/97: Niels Jacobsen.

9. Underkorporal ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 284 Christian Frederik Petersen, født 6. februar 1840 i Ordrup, Gentofte sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 6. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 10. juli. Søn af husmand Peder Christensen og Anne Andersdatter.
Tjenestekarl i Tørslev, Gerlev sogn 1860.
Cohen 1864/102: Christian Frederik Petersen Gjentofte.

10. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 602 Carl Christian Ludvig Poulsen, født 12. januar 1841 i Ordrup, Gentofte sogn, faldet i kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand og glarmester Carl Christian Poulsen og Johanne Hansdatter Holst.
Cohen 1864/152: Carl Christian Ludvig Poulsen Gjentofte.

1. okt. 2014

Nybøl kirkegård

Nybøl herred, Sønderborg amt

På kirkegården er der sat to gravstene over to sognebørn, der faldt i krigen 1864. Gravstenene er placeret på hver side af monumentet over de tyve danske soldater, der døde på Stenderup lazaret.

1. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 460 Andreas Petersen, født 1. oktober 1830 i Stenderup, Nybøl sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 27. april, begravet på Nybøl kirkegård 30. april. Søn af bolsmand Peter Petersen og Anne Cathrine Andersen.
Cohen 1864/161: Andreas Petersen Stenderup

2. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 455 Christian Lorentzen, født 3. august 1829 i Nybøl, Nybøl sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet i en af fællesgravene på Dybbøl. Søn af bolsmand Peter Lorentzen og Anne Dorthea Marie Carlsen.
Ses ikke hos Cohen, men i den officielle tabsliste

”Hvor dit Støv end hviler, saa hviler det i Fred”

30. sep. 2014

Nybøl kirkegård

Nybøl herred, Sønderborg amt


På Nybøl kirkegård rejste sognets beboere en stor obelisk til minde om tyve danske soldater, der som sårede fra kampene ved Dybbøl den 18. april 1864 kom til Stenderup lazaret, hvor de døde de følgende dage og uger. Senere tilføjede man en mindetavle med navnene på soldaterne. Navnene er opført i samme rækkefølge som i Cohens ”De Faldnes Minde”. Tretten af soldaterne kan også findes i Nybøl kirkebog, fra fjorten soldater er der bevaret dødsattester fra de preussiske myndigheder. Christian Peter Hansen fra Lyngby er ikke noteret i kirkebogen, der er ikke bevaret nogen dødsattest, og Cohen noterer ham kun som savnet. Det er derfor sandsynligt, at han er begravet i en af de mange fællesgrave på Dybbøl Banke og ikke på Nybøl kirkegård. Jeg har tilføjet yderligere to danske soldater, som ifølge kirkebog og dødsattester vitterligt er begravet på Nybøl kirkegård: Anders Peter Gregersen blev allerede såret i kampene den 28. marts. Løjtnant Schmidt blev såret den 18. april, og det er bemærkelsesværdigt, at løjtnantens navn ikke findes blandt de tyve soldater, men det kan skyldes, at der tidligere har eksisteret en særskilt gravsten på kirkegården.

1. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 308 Carl Peter Ferdinand Nimb, født 16. februar 1835 i Kalundborg, konfirmeret 1849 i Kalundborg, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 1. maj, begravet på Nybøl kirkegård 2. maj. Søn af skræddermester Jens Christian Nimb og Elisabeth Marie Nimb.
Snedkersvend i København.
Cohen 1864/91: Carl Peter Ferdinand Nimb Kallundborg

2. Reservekorporal ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 4 Willum Nielsen, født 5. april 1839 i Vellerup, Vellerup sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1853 i Vellerup, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 26. april, begravet på Nybøl kirkegård 28. april. Søn af indsidder Niels Jørgen Jensen og Bodil Willumsdatter.
Snedker i Vellerup 1860.
Cohen 1864/92: Willum Nielsen Villerup (!)

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 244 Lars Jensen, født 11. marts 1839 i Hanehoved, Melby sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1853 i Vinderød, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 19. april, begravet på Nybøl kirkegård 20. april. Søn af indsidder Jens Sørensen og Anne Jensdatter.
Familien flyttede til Frederiksværk i Lars’ første leveår. Tjenestekarl i Skævinge præstegård 1860.
Cohen 1864/93: Lars Jensen Hanehoved

4. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 319 Niels Jensen, født i Osted, Osted sogn, Roskilde amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 18. april, begravet på Nybøl kirkegård 19. april. Søn af husmand Jens Jensen og Mette Andersdatter.
Cohen 1864/94: Niels Jensen Ousted

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 455 Hans Frederiksen, født 28. januar 1839 i Hundige, Kildebrønde sogn, Roskilde amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 29. april, begravet på Nybøl kirkegård 2. maj. Søn af smedesvend Frederik Nielsen og Mette Larsdatter.
Tjenestekarl i Hundige 1860.
Cohen 1864/95: Hans Frederiksen Hundie

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 573 Peder Jensen, født 18. august 1833 i Torpegavn, Hallenslev sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1848 i Sæby, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 18. april, begravet på Nybøl kirkegård 19. april. Søn af tjenestekarl Jens Pedersen og Marie Hansdatter.
Forældrene var ikke gift. Moderen giftede sig i stedet med daglejer Hans Jensen, Sæby. Peder Jensen var daglejer i Torpe, Hallenslev sogn og giftede sig i 1860 med Anne Cathrine Markvordsen.
Cohen 1864/95: Peder Jensen Tarpegave (!)

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 21 Anders Poulsen, født på Rolighed, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 23. april, begravet på Nybøl kirkegård 26. april.
Cohen 1864/96: Anders Poulsen Rolighed

8. Korporal ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 42 Louis August Harald Svendsen, født 30. december 1836 i Helsingør (Skt. Mariæ), konfirmeret 1851 i Helsingør (Skt. Mariæ), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 9. maj, begravet på Nybøl kirkegård 12. maj. Søn af slagtermester Niels Hartmann Svendsen og Louise Augusta Lindqvist.
Cohen 1864/96: Louis August Harald Svendsen Helsingør

9. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 131 Christian Peter Hansen, født i Lyngby, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864.
Cohen 1864/96: Christian Peter Hansen Lyngby

10. Menig ved 6. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 59 Johannes Ludvig Frederiksen, født 4. juli 1834 i Aarhus (Vor Frue), såret ved Dybbøl 13. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 14. april, begravet på Nybøl kirkegård 17. april. Søn af skomagersvend Peter Frederiksen og Anne Birgitte Samsing.
Hans navn findes også på mindetavlen i Aarhus domkirke.
Cohen 1864/115: Johan Ludvig Frederiksen Aarhuus

11. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 270 Thomas Andreas Jensen, født 14. september 1838 i Hjerm, Hjerm sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1853 i Hjerm, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 19. april, begravet på Nybøl kirkegård 21. april. Søn af husmand Jens Christian Nielsen og Karen Margrethe Christensdatter.
Forældrene blev aldrig gift. Moderen med to børn boede i mange år i fattighuset i Hjerm.
Cohen 1864/124: Thomas Andreas Jensen Hjern (!)

12. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 205 Hans Lauge Jensen, født 20. oktober 1838 i Brejning, Brejning sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1853 i Herning, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 23. april, begravet på Nybøl kirkegård 26. april. Søn af husmand Jens Mortensen og jordemoder Ellen Kirstine Laugesdatter.
Sadelmagersvend i Herning 1860.
Cohen 1864/157: Hans Lauge Jensen Breininge

13. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 218 Hans Peter Jacobsen, født 25. august 1837 på Klejs mark, Rårup sogn, Vejle amt, konfirmeret 1852 i Stenderup, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 24. april, begravet på Nybøl kirkegård 28. april. Søn af gårdmand Jacob Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter.
Væver i Stenderup, Stenderup sogn 1860.
Cohen 1864/157: Hans Peter Jacobsen Kleismark

14. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 374 Peder Jensen, født i Rønde, Bregnet sogn, Randers amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 8. maj, begravet på Nybøl kirkegård 10. maj.
Cohen 1864/158: Peder Jensen Rønde

15. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 505 Anders Laustsen Thomsen, født 14. oktober 1841 i Emmerlev, Emmerlev sogn, Tønder amt, konfirmeret 1856 i Emmerlev, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 23. april, begravet på Nybøl kirkegård 26. april. Søn af indsidder Andreas Christian Thomsen og Anne Andersdatter.
Hans navn findes også på mindetavlen i Emmerlev kirke.
Cohen 1864/158: Anders Lausen Thomsen Emmersløv

16. Menig ved 20. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 290 Jens Nielsen, født 30. september 1840 på Illerhede, Grønbæk sogn, Viborg amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 3. maj, begravet på Nybøl kirkegård 8. maj. Søn af husmand Niels Laursen og Anne Cathrine Jensdatter.
Cohen 1864/162: Jens Nielsen Illerhede

17. Menig ved 22. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 118 Laurits Alexander Andersen Borup, født 28. marts 1833 i Aalborg (Budolfi), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 15. maj, begravet på Nybøl kirkegård. Søn af tømrersvend Peder Andersen Borup og Kirsten Marie Larsdatter.
Cohen 1864/167: Laurits Alexander Andersen Borup Aalborg

18. Menig ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 92 Jens Hansen, født i Gelsted (?), Vejle amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 8. maj, begravet på Nybøl kirkegård 10. maj.
Cohen 1864/167: Jens Hansen Gjalsted

19. Menig ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 204 Christen Christensen, født i Tvedgård, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 6. maj, begravet på Nybøl kirkegård 10. maj.
Cohen 1864/168: Christen Christensen Tvedgaard

20. Menig ved 22. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 75 Edmund Julius Borup, født i København, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 18. april, begravet på Nybøl kirkegård 20. april.
Cohen 1864/171: Edmund Julius Borup Kjøbenhavn

(21). Menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. xx Anders Peter Gregersen, født 19. august 1838 i Voldby, Voldby sogn, Randers amt, konfirmeret 1853 i Voldby, såret ved Dybbøl 28. marts 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 7. april, begravet på Nybøl kirkegård.
Ses ikke hos Cohen

(22). Sekondløjtnant ved 9. Infanteriregiment Ernst Ferdinand Møsting Schmidt, født 7. marts 1832 i Nakskov, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 18. april, begravet på Nybøl kirkegård 21. april. Søn af apoteker Laurits Schmidt og Emilie Kjergaard.
Kadet 1851, sekondløjtnant 1853.
Cohen 1864/122: Ernst Ferdinand Møsting Schmidt

Løjtnant Schmidt blev hårdt såret under fremrykningen ved Dybbøl Mølle den 18. april. I denne tilstand blev han taget af fjenden og ført til lazarettet i Stenderup, men døde samme dags aften. I dagsrapporten blev Schmidt fremhævet med udmærkelse for sit forhold under kampene. Ministeriet kendte intet til hans skæbne og forfremmede han den 28. april til premierløjtnant, men da havde han været død i ti dage.

28. sep. 2014

Osted kirkegård

Voldborg herred, Roskilde amt

På kirkegården findes en gravsten over en dansk soldat, der faldt i krigen i 1864.

Menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 105 Peder Nielsen, født 29. oktober 1839 i Bregentved, Osted sogn, konfirmeret 1854 i Osted, såret ved Dybbøl 28. marts 1864, død på et af Københavns lazaretter 10. april, begravet på Osted kirkegård 14. april. Søn af gårdmand Niels Hansen og Kirsten Jørgensdatter.
Ifølge gravstenen blev Peder Nielsen såret den 2. april, men ifølge den officielle tabslister skete dette allerede den 28. marts.

Ses ikke hos Cohen

Teksten på den svært læselige gravsten: SOLDAT / P. NIELSEN / 2DET REGIMENT 3DIE COMPAGNI / FØDT I BREGENTVED / D. 29DE OCTOBER 1839 / SAARET VED DYPPEL / D. 2DEN APRIL 1864 / DØD PAA HOSPITALET / I KJØBENHAVN D. 10DE APRIL 1864 / EN KIÆRLIG SØN OG EN GOD BRODER

24. sep. 2014

Broager kirkegård

Nybøl herred, Sønderborg amt

På kirkegården findes et gravsted for en dansk soldat, der faldt i 1848. Gravstenen og en ældre mindetavle foran gravstenen er omkranset af et smedejernsgitter. 

Underkorporal ved 5. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 176 Hans Nielsen, født 30. maj 1817 ved Brahesborg, Gamtofte sogn, Odense amt, konfirmeret 1832 i Gamtofte, faldet i træfningen ved Egernsund 28. maj 1848, begravet på Broager kirkegård 31. maj. Søn af skovfoged Niels Hansen og Johanne Madsdatter.
Bekræftes af hovedrullen for Holevad sogn 1849.
Cohen 1848/86: Hans Nielsen Brahesborg

Mindetavlen foran gravstenen er nu svært læselig, men har følgende inskription: "Denne Steen / satte / Det danske Folk / over / Undercorporal af 5te / Linie Infanterie Bataillon / Hans Nielsen Brahesborg / falden for Fædrelandet / ved Egensund / d. 28de Mai 1848".

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegården blev der i 1852 rejst et meget smukt monument med buste over general Rye, der faldt ved Fredericia tre år tidligere.

Generalmajor Olaf Rye, født 16. november 1791 på gården Bø, Bø præstegjeld, Telemark fylke, Norge, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Garnisons kirkegård. Søn af kaptajn, senere oberstløjtnant Mathias Andreas Rye og Elisabeth Johanne Lind. – Gift 1. gang 1823 med Frederikke Sophie Caroline Vilhelmine Krabbe (1801-24). Gift 2. gang 1832 med Jacobine Dorothea Amalia Krabbe (1808-33). Gift 3. gang 1842 med Elisa Henriette Schultz (1817-82).
Kadet 1804, sekondløjtnant 1808, premierløjtnant 1809. Premierløjtnant i den danske hær 1816, kaptajn 1832, major 1840, oberstløjtnant 1842, karakteriseret generalmajor 1848. – R. 1840. D.M. 1848.
Cohen 1849/97: Olaf Rye

Rye gennemgik sin militære uddannelse i Norge og deltog med begejstring i en række træfninger mod svenskerne i 1814, men mismod mod Norges nederlag fik ham til at søge mod Danmark. I Treårskrigen kæmpede han først ved Bov og senere ved Schleswig by. Herefter fik han kommandoen over en brigade og deltog i kampene på Sundeved. Han vandt allerede i det første krigsår stor hæder, og Ryes navn var snart på alles læber. I 1849 kæmpede han ved Kolding, det blev til nederlag og stemningen vendte sig en tid mod Rye. Mens han lå ved Vejle, fik han sidst i juni ordre om at gå mod Fredericia, som oprørstropperne havde belejret. Ryes brigade lå snart på højre fløj, nærmest stranden ved Lillebælt, og planlagde et angreb mod Trelde-skansen. Under dette angreb faldt general Rye tæt ved det sted, hvor nu Ryes høj findes. Generalen blev først gravlagt i den store fællesgrav på Trinitatis kirkegård i Fredericia, men hans lig blev kort efter taget op og ført til København, hvor han blev begravet på Garnisons kirkegård under stor højtidelighed.

I Fredericia mindes general Rye som nævnt ved Ryes høj, der blev kastet op tæt ved stedet, hvor han faldt. På det eksakte sted, hvor Rye faldt, er rejst en beskeden sten. I byen blev en buste af Rye afsløret i 1876. En mindesten blev rejst på Helgenæs i 1924. Og endelig der i København mindeplader på Kastellet (afsløret 1949) og i Store Kongensgade 40. Veje og gader er opkaldt efter Rye i København, Nykøbing F., Odense, Haderslev, Kolding, Fredericia, Vejle, Horsens, Silkeborg, Aarhus, Knebel, Aalborg og Brovst.

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. 4, nr. 1 hviler en dansk major, der faldt i krigen i 1864.

Premierløjtnant ved 16. Infanteriregiment Emil Victor Schau, født 30. januar 1831 i Odense (Sankt Hans), faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Garnisons kirkegård 28. april. Søn af oberst Hans Schau og Dorothea Cathrine Bojesen. Gift 1855 med Marie Margrethe Bruun (1833-1914), med hvem han fik fire børn.
Kadet 1846, sekondløjtnant 1849, premierløjtnant 1858. – R. 1860. 
Cohen 1864/140: Emil Victor Schau

Den 18. april 1864 stod Schau på den yderste højre fløj ved 
Dybbøl, men fik sidst på formiddagen ordre til at søge tilbage til brohovedet. Da kompagniet bevægede sig sydpå langs Alssund, blev Schau ramt at to fjendtlige kugler.

Hans navn findes på en mindesten, der er rejst tæt ved Alssund.

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. 3, nr. 1 hviler en dansk major, der faldt i krigen i 1864.

Major og stabschef ved 2. Armédivision Ernst Frederik Schau, født 27. juli 1826 i Odense (Sankt Hans), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, amputeret og død på Flensborg lazaret 24. april, begravet på Garnisons kirkegård 2. maj. Søn af oberst Hans Schau og Dorothea Cathrine Bojesen. – Gift 1856 med Frederikke "Friede" Louise von Krogh (1834-99), med hvem han fik tre børn.
Kadet 1841, sekondløjtnant 1844, premierløjtnant 1849, kaptajn 1855, major 1863. – R. 1850. D.M. 1850. N.St.O. S.Sv.
Cohen 1864/77: Ernst Frederik Schau

Schau deltog med hæder i Treårskrigen, og oplevede under kampene ved Fredericia, at hans hest blev skudt væk under ham. I 1855 blev han ansat ved Generalstaben og udnævntes i 1862 til stabschef ved 2. Generalkommando og i december 1863 til stabschef ved 2. Armédivision. Den 18. april blev han alvorligt såret ved Dybbøl Mølle, og bragtes af fjenden til lazarettet i Flensborg. Her fik han en dag at vide, at den preussiske konge ønskede at se ham, men Schau svarede: ”Jeg ville gerne dø i fred”. – I samme time, Schau blev såret, faldt hans yngre bror Emil i Skanse II. I Treårskrigen faldt hans bror Hans ved Mysunde og en tredje bror Harald døde af sygdom i samme krig. 

Schaus navn findes på den store mindesten ved landevejen tæt ved Dybbøl Mølle.

København, Garnisons kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. B, rk. 3, nr. 2 hviler en svensk løjtnant, der faldt i krigen i 1864.

Svensk frivillig sekondløjtnant ved 22. Infanteriregiment Johan Sigfrid Gamaliel Lundegren, født 15. februar 1840 i Kungsbacka, Kungsbacka församling (Halland län), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 28. april, begravet på Garnisons kirkegård 13. maj. Søn af sognepræst Johan Lundegren og Christina Maria Torell.
Student 1857 (Lund). Sergent ved Göta Artilleriregiment 1858, fanejunker ved Hallands Infanteribataljon, underløjtnant 1860. Brændevinskontrollør i Varberg 1863. Han meldte sig som frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 16. april 1864 og deltog to dage i slaget ved Dybbøl.
Cohen 1864/165: Johan Sigurd Gammaliel Lundegreen

Lundegren kæmpede bravt i løbegravene ved Dybbøl, fik ni sår og bragtes til fjendens lazaret i Stenderup. Hans begravelse i København blev overværet af faderen og søsteren. 

Hans navn findes på en mindesten ved Skanse III, rejst 1937.