29. apr. 2014

1864 Dybbøl 2014


Jeg besøgte Dybbøl Banke på den store højtidsdag den 18. april. Mit fjerde besøg på fem år. Jeg fik taget en masse billeder, og jeg håber, jeg snart får lidt tid til at bringe nogle nye billeder og oplysninger.
Desværre har jeg ikke så meget tid til det for tiden, fordi mit arbejde og andre projekter lægger beslag på min fritid. Men interessen for krigergravene er der bestemt stadig.
Jeg er glad for at min blog ses af så mange - og også i udlandet - og jeg er taknemmelig for de billeder og oplysninger, der fra tid til anden havner i min mailboks. Mange tak for det. 
Skriv endelig og stil gerne spørgsmål. Min mailadresse står i kolonnen til højre under de mange sognenavne. Jeg prøver at svare så godt og så hurtigt, jeg kan.

9. mar. 2014

Sigersted kirke

Ringsted herred, Sorø amt

I Sigersted kirke er der på skibets nordvæg opsat en mindetavle over fire mænd fra kirkebyen, der faldt i krigen i 1864.

1. Menig ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 203 Søren Hansen, født 9. juni 1834 i Sigersted, Sigersted sogn, konfirmeret 1848, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 24. april, begravet på Broager kirkegård 27. april. Søn af husmand Hans Jensen og Sidse Sørensdatter.
Cohen 1864/91: Søren Hansen Sigersted.

2. Menig ved 18. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 242 Ole Jørgensen, født 3. januar 1836 i Sigersted, Sigersted sogn, konfirmeret 1850, faldet ved Mysunde 22. februar 1864, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 6. februar. Søn af husmand Jørgen Jensen og Maren Nielsdatter.
Cohen 1864/148: Ole Jørgensen Sigersted.

3. Menig ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 521 Anders Hansen, født 25. august 1837 i Sigersted, Sigersted sogn, konfirmeret 1852, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Hans Jensen og Kirsten Olesdatter.
Cohen 1864/122: Anders Hansen Sigersted.

4. Menig ved 18. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 252 Niels Olesen, født 3. april 1838 i Sigersted, Sigersted sogn, konfirmeret 1852, såret ved Dybbøl 17. april 1864, død på Augustenborg lazaret 27. april, begravet på Augustenborg kirkegård 1. maj. Søn af husmand Ole Hansen og Dorthe Hansdatter.
Cohen 1864/151: Niels Olsen Sigersted.

3. feb. 2014

Christiansfeld kirkegård

Sønder Tyrstrup herred, Haderslev amt

På Brødremenighedens kirkegård, Gudsageren kaldet, findes et gravsted for 14 danske soldater, der satte livet til under forsvaret af Kolding eller døde efterfølgende af deres sår i Christiansfeld. Et stort jernmonument med kors og inskription blev sat på graven i 1851, men fjernet efter tabet af Sønderjylland i 1864 for at undgå ødelæggelse af preusserne. Længe var monumentet gemt hos gårdejer Peter Christensen i Faurvrå, Tyrstrup sogn, senere stod det i Hotel Frejs have i Christiansfeld. Først i 1909 turde man atter at genopstille monumentet på krigergraven. Det gamle billede, der stammer fra Forsvarets Krigergravstilsyns arkiv, viser gravstedet før monumentet blev genopstillet i 1909.

1. Frivillig konstabel ved Artilleriet, Espingolbatteri Meincke Peter Rudolph Svendstrup, født ca. 1826 i København, såret ved Ejstrup 23. april 1849, død på Christiansfeld lazaret 27. april, begravet på Christiansfeld kirkegård 30. april. Søn af foderalmager Jens Nicolaj Svendstrup og Marie.
Snedkerlærling i København 1845.
Cohen 1849/100: Peter Rudolph Svendstrup

2. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 18 Nis Nielsen, født 19. januar 1825 i Gårde, Tistrup sogn, konfirmeret 1839, såret i kampene i Kolding 23. april 1849, indbragtes død på Christiansfeld lazaret samme dag, begravet på Christiansfeld kirkegård 24. april. Søn af husmand Niels Nissen og Anne Marie Pedersdatter.
Cohen 1849/108: Niels (!) Nielsen Gaarde

3. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 137 Lars Rasmussen, født 4. oktober 1824 i Voldtofte, Flemløse sogn, Odense amt, såret i kampene i Kolding 23. april 1849, taget til fange, død på Christiansfeld lazaret 11. maj, begravet på Christiansfeld kirkegård 15. maj. Søn af indsidder Rasmus Hansen og Karen Larsdatter.
Cohen 1849/108: Lars Rasmussen Woldtofte

4. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 76 Lars Iversen, født 6. februar 1826 i Vindelev, Vindelev sogn, Vejle amt, dødeligt såret i kampene i Kolding 23. april 1849, indbragt død på Christiansfeld lazaret 23. april, begravet på Christiansfeld kirkegård 24. april. Søn af indsidder Iver Mikkelsen og Ingeborg Larsdatter.
Tjenestekarl i Vindelev 1845.
Cohen 1849/110: Lars Iversen Windeleff (Vejle amt)

5. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 206 Jens Jørgensen, født 17. april 1824 i Boring skov, Hvirring sogn, Skanderborg amt, såret i kampene i Kolding 23. april 1849, sandsynligvis indbragt død på Christiansfeld lazaret 23. april, begravet på Christiansfeld kirkegård 24. april. Søn af husmand Jørgen Jeppesen og Johanne Kirstine Jensdatter.
Cohen 1849/113: Jens Jørgensen Borringskov (Skanderborg amt)

6. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 78 Rasmus Hansen, født 16. juni 1822 i Gylling, Gylling sogn, Aarhus amt, konfirmeret 1837, faldet i kampene i Kolding 23. april 1849, begravet på Christiansfeld kirkegård 24. april. Søn af husmand Hans Clausen og Marie Rasmusdatter.
Cohen 1849/112: Rasmus Hansen Gylling (Aarhus amt)

7. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 143 Christen Ottesen, født 26. september 1824 i Tvenstrup, Odder sogn, Aarhus amt, konfirmeret 1839, såret i kampene i Kolding 23. april 1849, taget til fange, død på Christiansfeld lazaret 19. maj, begravet på Christiansfeld kirkegård 21. maj. Søn af husmand Otte Rasmussen og Sidsel Mikkelsdatter.
Cohen 1849/113: Christen Ottesen Tvenstrup (Aarhus amt)

8. Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 147 Iver Kjeldsen, født 3. november 1823 i Houtved, Ove sogn, Aalborg amt, konfirmeret 1838, dødeligt såret i kampene i Kolding 23. april, savnet men sandsynligvis indbragt død på Christiansfeld lazaret 23. april, begravet på Christiansfeld kirkegård 24. april. Søn af Kjeld Nielsen og Anne Marie Pedersdatter.
De officielle tabslister har ham opført som Jens Kjeldsen, men henvisningen til lægdsrullen identificerer ham uomtvisteligt som Iver Kjeldsen.
Cohen 1849/115: Jens (!) Kjeldsen Houtved

9. Fourer ved 1. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 2 Johannes Eduard Eskildsen, født 1822 i København, hårdt såret i kampene i Kolding 23. april 1849, savnet men sandsynligvis indbragt død på Christiansfeld lazaret 23. april, begravet på Christiansfeld lazaret 24. april.
Overjæger ved 1. Jægerkorps, bosat i Sølvgadens kaserne i 1840 og i Kastellet i 1845
Cohen 1849/119: Johannes Eduard Eskildsen

10. Frivillig underjæger og skarpskytte ved 1. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 10 Carl Thorvald Marinus Poetzhold, født 10. juni 1819 i København, såret i kampene i Kolding 23. april 1849, taget til fange, død på Christiansfeld lazaret 25. april, begravet på Christiansfeld kirkegård 26. april.
Cohen 1849/119: Carl Thorvald Marinus Poetzhold

11. Frivillig underjæger ved 1. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. ?? Christian Heinrich Lassen, hårdt såret i kampene i Kolding 23. april 1849, taget til fange, død på Christiansfeld lazaret 25. april, begravet 26. april.
Cohen 1849/119: Christian Heinrich Lassen

12. Underjæger ved 1. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 119 Jens Christian Jensen, født 25. februar 1825 i Lustrup, Skarrild sogn, Ringkøbing amt, hårdt såret i kampene i Kolding 23. april 1849, taget til fange, død på Christiansfeld lazaret 24. april, begravet på Christiansfeld kirkegård 26. april. Søn af husmand Jens Henningsen og Gunder Jensdatter.
Cohen 1849/119: Jens Christian Jensen Ludstrup

13. Underjæger ved 1. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 206 Peder Pedersen, født 23. september 1824 i Flade, Flade sogn, konfirmeret 1840, hårdt såret i kampene i Kolding 23. april 1849, indbragt død i Christiansfeld 23. april, begravet på Christiansfeld kirkegård 24. april. Søn af husmand og fisker Peder Laursen Buch og Else Pedersdatter.
Cohen 1849/119: Peter Petersen Flade

14. Underkorporal ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 19 Christen Jørgensen, født 4. marts 1824 i Læsten, Læsten sogn, Viborg amt, dødeligt såret i kampene i Kolding 23. april 1849, indbragt død på Christiansfeld lazaret 23. april, begravet på Christiansfeld kirkegård 24. april. Søn af husmand Jørgen Christensen og Mette Marie Andersdatter.
Snedker
Cohen 1849/127: Christian Jørgensen Leisten

21. jan. 2014

Ål kirke

Vester Horne herred, Ribe amt

I Ål kirke findes en mindetavle over to sognebørn, der omkom i Treårskrigen. Ifølge inskriptionen blev tavlen lavet af den sidstnævntes bror Christen Olsen (1815-1896) og opsat den 8. september 1851, årsdagen for broderens (formodede) død.

1. Underjæger ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 2. kompagni, nr. 185 Mads Hansen, født 15. september 1821 i Søhuse, Ål sogn, konfirmeret 1836, faldet ved Adsbøl 3. april 1849, begravet af fjenden i Gråsten slotshave, men han blev senere taget op og begravet på Adsbøl kirkegård. Søn af gårdmand Hans Jeppesen og Anne Cathrine Sørensdatter.
Tjenestekarl i Vejers, Oksby sogn i 1845.
Cohen 1849/137: Mads Hansen Soehuse

2. Menig ved 4. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 82 Niels Christian Olesen, født 22. august 1818 i Vester Vrøgum, Ål sogn, konfirmeret 1833, såret ved Stapelholm 8. september 1850, taget til fange, død efter amputation på Rendsburg lazaret 6. oktober, begravet på Rendsburg kirkegård 8. oktober. Søn af gårdmand Ole Nielsen og Maren Christensdatter.
Husmand i Borre, Ål sogn i 1850. Gift 1838 med Ide Helene Jensdatter, med hvem han fik fem børn.
Cohen 1850/77: Niels Christian Olsen Vrøgum (Ringkøbing amt)

Tistrup kirke

Øster Horne herred, Ribe amt

Mindetavlen i kirkens tårnrum blev afsløret den 27. juli 1851 og rummer navnene på fem sognebørn, der satte livet til i Treårskrigen. Efter navnene følger et vers: "Hvad Eders Daad for os I Brave var, / Vi at betegne Ord dertil ei har. / I streed og faldt for os, for Danmarks Hæder, / Med Tak og Priis vi altid mindes Eder".

1. Menig ved 5. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 18 Nis Nielsen, født 19. januar 1825 i Gårde, Tistrup sogn, konfirmeret 1839, såret i kampene i Kolding 23. april 1849, indbragtes død på Christiansfeld lazaret samme dag, begravet på Christiansfeld kirkegård 24. april. Søn af husmand Niels Nissen og Anne Marie Pedersdatter.
Cohen 1849/108: Niels (!) Nielsen Gaarde

2. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 160 Jens Christensen, født 31. marts 1817 i Kvie, Ansager sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Christen Jensen og Malene Kirstine Andersdatter.
Indsidder i Tistrup, Tistrup sogn 1845. Gift med Christiane Nielsdatter.
Cohen 1849/130: Jens Christensen Qvie (Ribe amt)

3. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 90 Søren Marcussen, født 30. juni 1819 i Snorup, Tistrup sogn, konfirmeret 1834, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Marcus Thomsen og Kirsten Lauritsdatter.
Boede i 1850 hos sin bror i fødegården og ernærede sig som hjulmand.
Cohen 1850/94: Søren Marcussen Snorup (Ribe amt)

4. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 206 Niels Jensen, født 24. maj 1820 i Hetofte, Tistrup sogn, konfirmeret 1835, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af bolsmand Jens Christian Pedersen og Karen Lauritsdatter.
Boede i 1850 hos sin bror i fødegården og ernærede sig som daglejer.
Cohen 1850/86: Niels Nielsen (!) Høtofte (Ribe amt)

5. Konstabel ved Artilleriet, Batteri Dinesen, nr. 54 Niels Nielsen, født 21. maj 1822 i Tistrup, Tistrup sogn, død af tyfus på Schleswig lazaret 11. november 1850, begravet på Skt. Michaelis kirkegård 13. november. Søn af fæster Niels Madsen og Anne Thomasdatter.
Tjenestekarl i Torstrup præstegård i 1845.
Cohen 1850/45: Niels Nielsen Thistrup (Ribe amt)

20. jan. 2014

Henne kirke

Vester Horne herred, Ribe amt

På kirkens blændede norddør er opsat en mindetavle over sognets faldne i Treårskrigen. Tavlen må stamme fra den første tid efter krigen, måske er den ligefrem opsat i 1849 efter tabet af de fire matroser på fregatten Gefion.

1. Underjæger ved 1. Jægerkorps, 4. kompagni, nr. 32 Søren Christensen, født 14. december 1822 i Rærup, Lydum sogn, konfirmeret 1837 i Henne, faldet ved Nybøl 5. juni 1848. Søn af gårdmand Christen Adamsen Henriksen og Mette Christensdatter.
Flyttede med forældrene til et husmandssted i Hennebjerg senest 1834.
Cohen 1848/92: Jørgen (!) Christensen Rærup

2. Søvant på fregatten Gefion, nr. 169 Søren Christian Jensen, født i Vang, faldet ombord på fregatten i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård 9. april.
Har ikke kunnet identificeres i kirkebøger, folketællinger eller lægdsruller. Cohen kalder ham Vang og mindetavlen omtaler stednavnet Bork Mærsk, beliggende i Sønder Bork sogn.
Cohen 1849/143: Søren Christian Vang

3. Søvant på fregatten Gefion, nr. 216 Jens Søren Jørgensen, født 5. september 1826 i Henneby, Henne sogn, konfirmeret 1841, faldet ombord på fregatten i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård 9. april. Søn af husmand og fisker Jørgen Mortensen og Kirsten Christensdatter.
Cohen 1849/143: Jens Søren Jørgensen

4. Søvant på fregatten Gefion, nr. 285 Søren Poulsen, født 2. juni 1829 i Hennebjerg, Henne sogn, konfirmeret 1844, faldet ombord på fregatten i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård 9. april. Søn af gårdmand Poul Christensen Møller og Karen Jensdatter.
Cohen 1849/143: Søren Poulsen Henneberg

5. Søvant på fregatten Gefion, nr. 286 Christian Nielsen, født 5. februar 1829 i Henne Kirkeby, Henne sogn, konfirmeret 1843, faldet ombord på fregatten i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård 9. april. Søn af husmand Niels Gregersen og Hedevig Marie Jørgensdatter.
Cohen 1849/144: Christen Nielsen Kirkeby

18. jan. 2014

Korsør kirkegård

Korsør købstad, Sorø amt

På kirkegården findes gravstedet for en kaptajn, som omkom i krigen 1864.

Kaptajn ved 9. Infanteriregiment Hans Julius Valdemar Hansen, født 8. marts 1829 i Korsør, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 30. april, begravet på Korsør kirkegård 5. maj. Søn af læge Carl Frederik Hansen og Hansine Elisabeth Siersted.
Kadet 1843, sekondløjtnant 1848, premierløjtnant, kaptajn. Chef for regimentets 5. kompagni. Gift med Julie Sylow, med hvem han fik en søn.
Cohen 1864/122: Hans Julius Valdemar Hansen

Kaptajn Hansen blev såret under regimentets fremrykning ad landevejen fra Sønderborg til Dybbøl Mølle. Fremrykkende preussiske tropper førte ham som fange til Stenderup lazaret, hvor han døde tolv dage senere.

Drøsselbjerg kirkegård

Løve herred, Holbæk amt

På kirkegården findes gravstedet for en korporal, der faldt ved Dybbøl i 1864.

Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 419 Carl Herman Emil van Deurs, født 15. maj 1840 på Bøstrupgård, Drøsselbjerg sogn, faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Drøsselbjerg kirkegård 5. april. Søn af proprietær Emil van Deurs og Aline Sophie Agier.
Avlsforvalter på Bøstrupgård.
Cohen 1864/92: Carl Emil Hermann van Deurs

Keldby kirke

Mønbo herred, Præstø amt

I kirken opsatte de mønske våbenbrødre en mindetavle over sognets faldne i 1864.

1. Korporal ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 41 Johannes Pedersen Schou, født 29. juni 1832 i Ullemark, Keldby sogn, konfirmeret 1847, faldet i en forpostfægtning på Sundeved 10. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 15. februar. Søn af parcellist Peder Johannesen Schou og Anne Marie Andreasdatter.
Cohen 1864/92: Johannes Petersen Schau Ullemark

2. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 329 Lars Peter Petersen Post, født 26. juli 1840 i Utterslev, Brønshøj sogn, Københavns amt, konfirmeret 1855 i Keldby, faldet ved Avnbjerg 22. februar 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 25. februar. Søn af indsidder Hans Jacob Petersen Post og Anne Margrethe Larsdatter.
Flyttede med forældrene til Keldby.
Cohen 1864/152: Lars Peter Petersen Post Uttersløvmark

3. Menig ved 4. Dragonregiment, 3. eskadron, nr. 115 Lars Hansen, født 25. maj 1835 i Ullemark, Keldby sogn, død på Flensborg lazaret 10. februar 1864. Søn af indsidder Hans Larsen og Kirstine Hansdatter.
Dragon 1858.
Ses ikke hos Cohen

4. Menig ved 16. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 40 Jens Peter Hansen, født 5. maj 1833 i Spejlsby, Keldby sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april. Søn af gårdmand Hans Hansen og Anne Marie Hemmingsdatter.
Cohen 1864/142: Jens Peter Hansen Speilsby

5. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 461 Rasmus Christensen, født 2. maj 1836 i Keldbymagle, Keldby sogn, såret ved Dybbøl 22. februar 1864, død på Augustenborg lazaret 24. februar, begravet på Augustenborg kirkegård 28. februar. Søn af gårdmand Christen Andreasen og Dorthe Pedersdatter.
Cohen 1864/150: Rasmus Christensen Kjeldbymark

6. Menig ved 14. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 349 Niels Peter Nielsen Nør, født 13. august 1834 i Keldbymagle, Keldby sogn, død af tyfus på Faaborg lazaret 29. august 1864, begravet på Keldby kirkegård 3. september. Søn af gårdmand Niels Rasmussen Nør og Anne Kirstine Johannesdatter.
Cohen 1864/139: Niels Peter Nielsen Nøhr Kjøbymagle (!)

7. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 443 Hans Christian Rasmussen, født 26. juni 1835 i Tåstrup, Keldby sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af parcellist Rasmus Rasmussen og Bodil Jørgensdatter.
Cohen 1864/89: Hans Christian Rasmussen Kjøbenhavn (!)

17. jan. 2014

Fanefjord kirke

Mønbo herred, Præstø amt

I kirken opsatte våbenbrødrene på Møn en mindetavle over sognets faldne i 1864.

1. Halvbefaren af 3. distrikt, nr. 123 Peder Hansen, født 3. januar 1842 i Dame, Fanefjord sogn, faldet på fregatten Jylland ved Helgoland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård (Norge) 13. maj. Søn af husmand Hans Jørgensen og Anne Pedersdatter.
Flyttede til Bogø og overførtes til sørullen i 1862.
Cohen 1864/176: Peter Hansen

2. Menig ved 12. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 266 Hans Jacob Nielsen, født 22. februar 1831 i Tostenæs, Fanefjord sogn, død af tyfus på Havnbjerg lazaret 14. april 1864, begravet på Havnbjerg kirkegård 19. april. Søn af indsidder Niels Hansen og Kirsten Jacobsdatter.
Cohen 1864/135: Hans Jørgen Nielsen Præstø (!)

3. Menig ved 4. Dragonregiment, 2. kompagni, nr. 186 Hans Peter Hansen, født 24. oktober 1840 i Tostenæs, Fanefjord sogn, død af tyfoid lungebetændelse på Båring lazaret 10. maj 1864, begravet på Asperup kirkegård 14. maj. Søn af indsidder Hans Henrik Stammer og Anne Kirstine Hansdatter.
Cohen 1864/85: Hans Peter Hansen Tostenæs

4. Konstabel ved Artilleriregimentet Hans Jørgen Madsen, født 14. august 1830 i Dame, Fanefjord sogn, død i København 13. april 1864. Søn af indsidder Mads Jensen og Trine Hansdatter.
Flyttede til Bogø.
Ses ikke hos Cohen

5. Menig ved 7. Infanteriregiment, 4. kompagni, overkomplet nr. 36 Hans Jochum Hemmingsen, født 22. september 1832 i Hårbølle, Fanefjord sogn, død af delirium tremens på Københavns lazaret 20. maj 1864, begravet på Garnisons kirkegård 26. maj. Søn af gårdmand Hemming Larsen og Anne Margrethe Andersdatter.
Cohen 1864/118: Hans Jochum Henningsen Haarbølle

6. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 398 Hemming Christian Pedersen, født 6. marts 1840 i Stege, konfirmeret 1854 i Damsholte, taget til fange ved Dybbøl 17. marts 1864, ankom til fæstningen i Neisse i Preussen (nuv. Nysa, Polen) 1. april, død af underlivstyfus 16. april, begravet 19. april.
Flyttede med forældrene til Ebbelnæs, Damsholte sogn senest 1845. Tjenestekarl i Hårbølle, Fanefjord sogn i 1862.
Cohen 1864/150: Henning Christian Petersen Stege

7. Matros Jens Andersen, født 17. december 1837 i Hårbølle, Fanefjord kirke, død på fregatten Niels Juel i marts 1864. Søn af indsidder Anders Jensen og Mette Hansdatter.
Overførtes til sørullen i 1859.
Ses ikke hos Cohen