5. marts 2015

Flade kirke

Morsø Nørre herred, Thisted amt

I Flade kirke på Mors lod taknemmelige medborgere opsætte en mindetavle over en af sognets beboere, der faldt i krigen i 1864.

Menig ved 11. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 278 Niels Sørensen, født 11. juli 1832 i Flade, Flade sogn, konfirmeret 1847, savnet efter kampene ved Oversø (Sankelmark) den 6. februar 1864. Søn af gårdmand Søren Christensen og Johanne Mikkelsdatter.
Gårdejer i Flade. Gift 1860 med Kirsten Villadsdatter.
Cohen 1864/134: Niels Sørensen Flade.

Mindetavlen bærer følgende inskription:

"Da tydske Røverhorder droge frem,
at rane vore Brødres frie Hjem,
og Krigstrompeten lød til danske Mænd
at spænde atter Sværd om Lænd,
da lød du Røsten - sagde ømt Farvel
til hende, som dig skænked Jordens Held.

Din elskte Hustru saa dig ikke meer,
du rejste, kæmpe, faldt med Brødre fleer.
Ved Sankelmark vi Helteskaren see,
de kæmped Een mod Ti i Iis og Snee -
der ofred du dit Hjerteblod saa skjøn,
velsign dig derfor Gud med Himlens Løn."


30. januar 2015

Nykøbing Mors kirkegård

Nykøbing Mors købstad, Thisted amt

De lokale våbenbrødre rejste i 1913 en stor mindesten på Nykøbing Mors kirkegård over de soldater, der døde på byens lazaret i 1864.

1. Menig ved 1. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 652 Niels Poulsen, født 25. november 1838 i Kildebrønde, Kildebrønde sogn, Roskilde amt, konfirmeret 1853 sst., såret ved vådeskud, død på Nykøbing Mors lazaret 28. april 1864, begravet på Nykøbing kirkegård 1. maj. Søn af husmand og skrædder Poul Nielsen og Anne Marie Jensdatter. Gift.
Tjenestekarl hos sognefogden i Kildebrønde 1855. 
Cohen 1864/88: Niels Poulsen Kildebrønde.

2. Dragon ved 3. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 32/80 Jørgen Peter Sørensen, født 28. oktober 1830 i Lykkensro, Vinding sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1845 sst., død af lungebetændelse på Nykøbing Mors lazaret 2. maj 1864, begravet på Nykøbing kirkegård 6. maj. Søn af husmand Søren Jørgensen og Anne Pedersdatter. Gift.
Tjenestekarl i Troelstrup, Tønning sogn 1850.
Cohen 1864/84: Jørgen Peter Sørensen Lykkensro.

3. Militærarbejder nr. 560 Peter Hacke Clausen, født ca. 1839 i Friedrichstadt, død på Nykøbing Mors lazaret 13. maj 1864, begravet på Nykøbing kirkegård 17. maj.
Slagter.
Ses ikke hos Cohen.

4. Dragon ved 5. Dragonregiment, 4. eskadron, nr. 163 Søren Christian Thomsen, født 27. februar 1834 i Øslev, Kettrup sogn, Thisted amt, konfirmeret 1848 i Jetsmark, død af lungebetændelse på Nykøbing Mors lazaret 5. april 1864, begravet på Nykøbing kirkegård 9. april. Søn af gårdmand Thomas Christian Thorsen og Johanne Larsdatter.
Faderen mistede snart gården og drog med sin familie tilbage til sit fødesogn Jetsmark, hvor han var daglejer.
Cohen 1864/85: Søren Christian Thomsen Øslev.

5. Sygevogter af Odenses trænkuskedepot, nr. 1282 Lars Christensen, født ca. 1838, død på Nykøbing Mors lazaret 12. april 1864, begravet på Nykøbing kirkegård 15. april. Gift.
Ses ikke hos Cohen.

6. Dragon ved 6. Dragonregiment, 6. eskadron, nr. 146 Thomas Thomasen, født 24. oktober 1828 i Villestrup, Højme mark, Sanderum sogn, Odense amt, konfirmeret 1843 sst., død af lungebetændelse på Nykøbing Mors lazaret 31. maj 1864, begravet på Nykøbing kirkegård 4. juni. Søn af husmand Thomas Mortensen og Dorthea Marie Hansdatter.
Høker i Korup sogn, Odense amt. Gift med Karen Larsdatter, med hvem han havde et barn i 1860.
Cohen 1864/86: Thomas Thomasen Villestrup.

7. Menig ved 19. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 564 Christen Jensen Lund, født i København, død af tyfoid feber på Nykøbing Mors lazaret 5. juni 1864, begravet på Nykøbing kirkegård 8. juni.
Cohen 1864/155: Christen Jensen Lund Kjøbenhavn.

8. Menig ved 19. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 527 Mads Knudsen, født 25. maj 1840 i Jersore, Klinte sogn, Odense amt, konfirmeret 1855 sst., død af tyfus på Nykøbing Mors lazaret 10. juni 1864, begravet på Nykøbing kirkegård 14. juni. Søn af husmand Knud Jensen og Karen Madsdatter.
Cohen 1864/155: Mads Knudsen Jersore.

Fotografiet er venligst stillet til rådighed af Morsø Lokalhistoriske Arkiv.

20. januar 2015

Vestermarie sogn, Almindingen

Vester herred, Bornholms amt

Mindedyssen i Almindingen - syd for Jomfrubjerget - blev rejst i 1938 på initiativ af Bornholms kommandant, oberst Waagepetersen.

1. Menig ved 18. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 596 Carl Christian Holm, født 17. februar 1841 på Christiansø, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af soldat og fisker Lars Jørgensen Holm og Anne Marie Møller.
Boede hos moderen på Christiansø i 1855.
Cohen 1864/150: Carl Christian Holm Christiansø.

2. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 628 Lars Andreas Holm, født 12. januar 1836 i Neksø, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af daglejer Christian Hansen Holm og Engel Margrethe Larsdatter. Gift med Karen Marie Mikkelsen, med hvem han havde et barn i 1860.
Brænderikarl i Neksø i 1860.
Ses ikke hos Cohen. Tabslisten: Lars Andreas Holm Nexø.

3. Garder ved Livgarden til fods, 4. kompagni, nr. 43 Jørgen Peter Juul, født 6. april 1836 i Østerlars, Østerlarsker sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 24. april. Søn af arbejdsmand Christen Juul og Bodil Cathrine Isaksdatter.
Forlod øen og flyttede til København i 1854.
Cohen 1864/87: Jørgen Peter Juhl Øster Larskjær.

4. Menig ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, overkomplet nr. 4 Harald Rudolph Nielsen, født 2. februar 1845 i Rønne, savnet efter kampene på Als 29. juni 1864. Søn af skræddermester Jens Nielsen og Juliane Spindler.
Flyttede med forældrene til København senest 1850.
Cohen 1864/101: Harald Rudolph Nielsen Kjøbenhavn.

5. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 502 Peter Christian Riis, født 25. februar 1841 på 68. selvejergård (Risegård), Klemensker sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 25. juli, begravet på Glücksburg kirkegård 27. juli. Søn af gårdejer Hans Peter Riis og Margrethe Michelle Madsen.
Avlslærling på Petershvile, Annisse sogn, Frederiksborg amt i 1860.
Cohen 1864/150: Peter Christian Riis Bornholm.

Mindedyssen er gengivet i Bornholmske Samlinger 2014.

19. januar 2015

Skjoldborg kirke

Hundborg herred, Thisted amt

I kirken er opsat en mindetavle med navnene på otte af sognets unge mænd, der faldt i de to slesvigske krige. De to førstnævnte var brødre.

1. Menig ved 9. Linjeinfanteribatalon, 3. kompagni, nr. 153 Christen Poulsen, født 29. september 1822 i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1837, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Kolding kirkegård 26. april. Søn af husmand Poul Pedersen Gramstrup og Mette Johanne Christensdatter.
Boede hjemme hos sine forældre i 1845.
Cohen 1849/114: Christen Poulsen Skjoldborg.

2. Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 185 Peter Christian Poulsen, født 24. januar 1827 i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1841, såret ved Kolding 23. april 1849, taget til fange, død på Kolding lazaret 10. maj, begravet på Kolding kirkegård 12. maj. Søn af husmand Poul Pedersen Gramstrup og Mette Johanne Christensdatter.
Boede hjemme hos sine forældre i 1845.
Cohen 1849/115: Peter Christian Poulsen Nørre-Skjoldborg.

3. Menig ved 5. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 128 Niels Christensen, født 17. juni 1817 i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg sogn, dræbt ved Fredericias bombardement 17. maj 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 20. maj. Søn af gårdmand Christen Madsen og Maren Kirstine Christensdatter.
Tjenestekarl i Tilsted 1845
Cohen 1849/128: Niels Christensen Skjoldborg.

4. Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 240 Christen Pedersen Nielsen, født 13. juni 1824 i Sønder Skjoldborg, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1839, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Niels Rasmussen og Bodil Mikkelsdatter.
Cohen 1849/115: Christen Nielsen Skjoldborg.

5. Menig ved 9. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 104 Jørgen Christian Andersen, født 6. januar 1827 i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1841, død af brystbetændelse på Harritslevgård lazaret 8. juli 1849, begravet på Skovby kirkegård 12. juli. Søn af tømrersvend Anders Jørgensen og Else Marie Pedersdatter.
Tjenestekarl i Nørre Skjoldborg i 1845.
Cohen 1849/115: Christian Andersen Skjoldborg.

6. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 1. kompagni, overkomplet nr. 46 Christen Hove Larsen, født 2. marts 1828 i Møgelvang, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1842, død af tyfus på Gottorp lazaret 17. september 1850, begravet på Schleswig Friederichsberg kirkegård 19. september. Søn af husmand Lars Jensen Smed og Kirsten Christensdatter.
Tjenestekarl i Ås, Skjoldborg sogn 1845
Cohen 1850/81: Christen Larsen Mogelvang (Thisted amt).

7. Menig ved 17. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 20 Svend Aagaard, født 23. december 1833 i Møgelvang, Skjoldborg sogn, konfirmeret 1848, savnet efter kampene på Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand og smed Hans Aagaard og Dorthe Rasmusdatter.
Smedesvend hos faderen i Møgelvang i 1860.
Cohen 1864/114: Svend Aagaard Møgelvang.

8. Konstabel ved Artilleriet, 3. Batteri (Klein), nr. 238 Philip Poulsen, født 1. maj 1836 i Ginderup, Heltborg sogn, Thisted amt, konfirmeret 1851 i Skjoldborg, død af tyfoid feber på Helsingør lazaret 6. juli 1864, begravet på Helsingør kirkegård 9. juli. Søn af møllebygger Poul Philipsen og Anne Jensdatter.
Møllerlærling i Sønder Skjoldborg i 1860.
Cohen 1864/78: Philip Poulsen Gunnerup (sic!)

Mindetavlen er gengivet i Historisk årbog for Thy og Vester Han herred 2014.

17. januar 2015

Asminderød kirkegård

Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

På kirkegården findes en gravsten over en dansk løjtnant, der faldt i 1864.

Premierløjtnant ved 5. Infanteriregiment William Brown Stonor, født 6. september 1828 på Nygård, Tikøb sogn, Frederiksborg amt, såret i kampene på Als 29. juni 1864, død på Københavns lazaret 19. juli, bisat fra Fredensborg Slotskirke 24. juli og begravet på Asminderød kirkegård. Søn af gårdejer Charles Stonor og Helen Clementine Brown. Ugift.
Stonor meldte sig som frivillig i 1848 og gjorde tjeneste ved 2. Jægerkorps. Hurtigt avancerede han til overjæger og fik lov til at gennemgå officersuddannelsen. Sekondløjtnant af linjen 10. marts 1849. I 1849 kæmpede han ved Fredericia og året efter ved Mysunde. Premierløjtnant 10. september 1850. Efter krigen stod han en tid ved det holsten-lauenburgske forbundskontingent, der imidlertid opløstes og indlemmedes i 5. Jægerkorps i 1852. Forsat til 5. Infanteribataljon 1863 og udnævnt til kommandør for 1. kompagni. I 1864 deltog han i kampene 17. marts, 18. april og 29. juni. Han blev kun let såret på Als, og han var erklæret rask, da et uforudset tilfælde pludselig gjorde en ende på hans liv. - Ridder af Dannebrog 27. juni 1864.
Cohen 1864/108: William Brown Stonor.

Teksten på gravstenen er svær at læse, men gengives her: "William Brown Stonor / Premierlieutenant / saaret paa Als den 29. Juni 1864 / død den 19. Juli s.A. / Til Ære og Erindring / sattes dette Minde ham / af hans taknemlige Undergivne / i 5te Inft. Reg. 1. Co. / som han førte i Kampen".

1. november 2014

Flensburg, Alter Friedhof

Flensburg1. Generalmajor af Staben Frederik Adolph Schleppegrell, født 28. juni 1792 på gården Brunla, Brunlanes prestegjeld, Vestfolk fylke, Norge, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg stadshospital 26. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af oberst, senere generalmajor Otto Heinrich Schleppegrell og Cathrine Abigael Zimmer. – Gift 1828 med Johanne Jacobine Margrethe baronesse Juel af Rystensteen (1808-96), med hvem han havde tre sønner.
Kadet 1804, fænrik ved Telemarkske Infanteriregiment 19.6.1807 (anc. 1.7.1806), sekondløjtnant 2.10.1807 (anc. 13.3.1807), premierløjtnant 2.5.1808. Efter svenskernes overtagelse af Norge forlod Schleppegrell den norske hær i 1815 og var i nogle måneder i preussisk tjeneste.
Premierløjtnant à la suite ved 3. jyske Infanteriregiment 5.9.1815, kaptajns anciennitet 1.2.1816, indtrådt i nummer 29.4.1817, kaptajns karakter 23.8.1819, stabskaptajn 9.2.1820, kompagnichef 12.5.1828, major 2.4.1839 (anc. 13.2.1833), oberstløjtnant og kommandør ved 6. Bataljon 1.7.1842, kommandør ved 2. Jægerkorps 1.1.1847, obersts karakter 2.3.1848, generalmajor og kommandør ved 2. Infanteridivision 24.5.1848.
R. 1840. K. 1848. D.M. 1849.
En statue af generalmajor Schleppegrell blev afsløret i Aalborg i 1880.
Cohen 1850/43: Frederik Adolph v. Schleppegrell.

2. Oberst og kommandør ved 13. Linjeinfanteribataljon Johan Christian Mathias Trepka, født 27. december 1809 i København (Garnisons), faldet ved Over Stolk 25. juli 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af kaptajn, senere generalløjtnant Christian Frederik Trepka og Mathiane Bugge. – Gift 1841 med Ida Louise Mathilde Falbe (1822-49), med hvem han havde tre børn. – En søn omkom i krigen 1864.
Kadet, sekondløjtnant à la suite ved Sjællandske jægerkorps 1.1.1825 (anc. 21.12.1823), indtrådt i nummer 20.12.1830, premierløjtnants karakter 13.11.1833, adjoint ved Gneralstaben 1.12.1834, premierløjtnant 17.5.1835, divisionskvartermester à la suite ved nævnte stab 1.12.1839, kaptajn ved Generalstaben 31.12.1839, kaptajn I 1.7.1842, major ved 13. Bataljon 31.8.1846, kommandør ved 13. Bataljon 24.4.1848, oberstløjtnant 17.7.1848, obersts karakter 25.5.1850.
Kammerjunker 1840. R. 1848.
Sønnen, sekondløjtnant Christian Trepka, faldt på Als i 1864.
Cohen 1850/65: Johan Christian Mathias v. Trepka.

3. Oberst og kommandør ved 12. lette Infanteribataljon Werner Hans Frederik Abrahamson Læssøe, født 23. september 1811 i København (Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af told- og konsumtionsinspektør Niels Frederik Læssøe og Margrethe Juliane Signe Abrahamson.
Kadet 1.1.1827, sekondløjtnant ved Kongens regiment 1.1.1830 (anc. 21.12.1828), tillige adjoint i Generalkvartermesterstaben 1.12.1836, premierløjtnants karakter 24.5.1837, adjoint i Generalstaben 31.12.1839, kaptajn II i nævnte stab 1.7.1842, kaptajn I 26.11.1843, major à la suite 24.5.1848, oberstløjtnant à la suite 8.8.1848, kommandør ved 12. Bataljon 24.4.1849, obersts karakter 28.5.1850. - Medlem af Defensionskomitéen 20.3.1848.
R. 1848. D.M. 1849.
En mindesten over oberst Læssøe er rejst i Kolding.
Cohen 1850/63: Werner Hans Abrahamsen v. Læssøe.

4. Major og kommandør ved 4. Forstærkningsbataljon Anton Philip de Saint-Aubain, født 16. februar 1804 i København (Garnisons), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 27. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af kaptajn, senere oberst Frederik Julius Christian de Saint-Aubain og Anna Bolette Buntzen. – Gift med Karen Kirstine Lassen, med hvem han havde flere børn. – Broder til forfatteren Carl Bernhard.
Kadetkorporal 1.1.1819, sekondløjtnant ved 2. jyske Infanteriregiment 1.1.1824 (anc. 23.3.1823), premierløjtnant 29.11.1831, forsat til de ostindiske tropper 1.10.1837, kaptajns karakter 1.7.1848, kaptajn ved 3. Bataljon 22.1.1849, majors karakter 29.6.1849, majors anciennitet 10.4.1850.
Cohen 1850/88: Anton Philip de Saint Aubain.

5. Kaptajn ved 3. Forstærkningsbataljon Frederik Christian Nicolaj Møller, født 28. juni 1811 i København (Holmens), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 27. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli. Søn af månedsløjtnant, senere skibskaptajn Frederik Møller og Dorothea Marie Lassen. – Ugift.
Artillerikadet 3.6.1827, stykjunker 4.4.1830, sekondløjtnant à la suite i arméen 1.6.1830 (anc. 1.2.1830), indtrådt i nummer ved Dronningens livregiment 1.11.1830, premierløjtnant 20.7.1837, ansat ved 13. Bataljon 1.7.1842, vagtmesterløjtnant i Nyborg 3.2.1848, kaptajn II ved 1. Forstærkningsbataljon 17.7.1848, kaptajn I 14.1.1850.
R. 1849.
Cohen 1850/86: Frederik Christian Nicolaj v. Møller.

6. Kaptajn ved 1. lette Infanteribataljon Johannes Ludvig Frederik Mathiesen, født 28. februar 1808 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af kaptajn Gregorius Benedictus Mathiesen og Barbara Christine Brandt. – Gift 1848 med Sophie Erasmine Theodora Suhr.
Kadet 1822, sekondløjtnant ved 3. jyske Infanteriregiment 1829 (anc. 17.12.1827), forsat til Prins Christian Frederiks Regiment 1829, premierløjtnant 1.1.1836, ansat ved 10. Bataljon 1.7.1842, forsat til 11. Bataljon 1842, vagtmesterløjtnant ved Nyborg fæstning 29.11.1843, forsat til 1. Bataljon 3.2.1848, kaptajn II og kommandør 27.5.1848.
R. 1849.
Cohen 1850/47: Johannes Ludvig Frederik v. Mathiesen.

7. Ritmester ved 4. Dragonregiment Ernst Henrik August Meyer, født 9. august 1802 i Glückstadt, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 26. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af kaptajn Gottfried Heinrich Meyer og Agnete Louise Stage. – Gift 1. gang med Frederikke Christensen, med hvem han havde to sønner. Gift 2. gang med Jacobine Christiane Ørum, med hvem han havde to sønner og tre døtre.
Kadet 13.2.1816, sekondløjtnant ved Jyske regiments lette dragoner 1.1.1822 (anc. 28.12.1820), premierløjtnants karakter 15.6.1832, premierløjtnant 12.2.1842 (anc. 20.3.1841), ansat ved 5. Dragonregiment 1.7.1842, ritmester II 2.3.1848 (anc. 20.3.1847), ritmester I ved 4. Dragonregiment 12.8.1848.
R. 1843.
Cohen 1850/96: Ernst Henrik August v. Meyer.

8. Kaptajn ved 1. Forstærkningsjægerkorps Christian Mathiesen, født 20. december 1807 i København (Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af toldbetjent, sekondløjtnant Johan Mathiesen og Magdalene Charlotte Colditz. – Gift 1848 med Emilie Møller.
Kadet 4.1.1823, sekondløjtnant ved 1. Livregiment 1.1.1829 (anc. 30.7.1828), premierløjtnant (anc. 14.12.1836), forsat til Oldenborgske Infanteriregiment 1838, ansat ved 11. Bataljon 1.7.1842, forsat til 15. Bataljon 1846, kaptajn II og kompagnichef ved 1. Forstærkningsjægerkorps dec. 1848.
R. 1849.
Cohen 1850/91: Christian v. Mathiesen.

9. Kaptajn ved 3. Linjeinfanteribataljon Carl Harald Baggesen, født 7. december 1817 i København (Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af landsoverretsprokurator Herman Baggesen og Kirstine Petersen. – Gift med Frederikke Dorthea Charlotte Elisabeth Eilertsen, med hvem han havde to døtre.
Kadet 1.5.1832, sekondløjtnant ved Slesvigske Infanteriregiment 1.5.1837, ansat ved 13. Bataljon 1.7.1842, premierløjtnant ved 16. Bataljon 4.11.1844, ansat ved 1. Bataljon 1.3.1849, kaptajns karakter og anciennitet 2.7.1849, kaptajn II ved 3. bataljon 10.1.1850.
R. 1848.
Cohen 1850/50: Carl Harald v. Baggesen.

10. Kaptajn ved 1. Reservebataljon Ludvig Frederik August Lunddahl, født 1. november 1820 i Maribo, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af amtsforvalter, kammerråd Hans Jacobsen Lunddahl og Charlotte Amalie Rye. – Gift 1847 med den dansk-norske skuespillerinde Alvilda Martine Juliane Hardenberg, med hvem han havde to børn.
Sekondløjtnant à la suite i artilleriet 1.11.1838 (anc. 21.9.1838), indtrådt i nummer ved 1. Jægerkorps 25.8.1842, sat à la suite for at kunne deltage i bygningen af banestrækningen København-Roskilde 1.8.1846, premierløjtnant à la suite 1.1.1847 (anc. 1.8.1842), adjudant ved 1. Reservejægerkorps 30.4.1848, kaptajn II og kompagnikommandør ved 1. Reservebataljon 22.3.1850.
R. 1848.
Cohen 1850/71: Ludvig Frederik August v. Lunddahl.

11. Premierløjtnant ved 12. lette Infanteribataljon, generalstabsaspirant Gustav Wilhelm Blom, født 26. september 1826 i København (Garnisons), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af premierløjtnant, senere oberst Hans Jørgen Blom og Mathea Elisabeth Lütken. – Ugift.
Aspirant. Sekondløjtnant à la suite i artilleriet og elev i højskolens yngste afdeling 1.11.1842, elev i ældste afdeling 1.8.1844, premierløjtnant à la suite ved 12. bataljon 10.4.1848 (anc. 1.5.1846), reserveret kaptajns karakter 7.3.1850.
Cohen 1850/63: Gustav Wilhelm v. Blom.

12. Premierløjtnant ved 3. Forstærkningsbataljon Harald Wilhelm Waldemar Beck, født 2. januar 1824 i København (Garnisons), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af premierløjtnant, senere kaptajn Johan Frederik Beck og Cathrine Christine Harboe. – Ugift.
Kadet 1.5.1836, sekondløjtnant à la suite i infanteriet 1.11.1842 (anc. 1.11.1841), indtrådt i nummer ved 1. Bataljon 1.11.1843, premierløjtnant ved 3. Forstærkningsbataljon 27.5.1848.
R. 1849.
Cohen 1850/86: Harald Wilhelm Waldemar v. Bech.

13. Premierløjtnant ved 13. Linjeinfanteribataljon Herman David Monrad Kall, født 20. juni 1826 i København (Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af auditør og kontorchef Johan Christian Kall og Ellen Barbara Abigael Monrad. – Ugift.
Aspirant, sekondløjtnant à la suite i artilleriet og elev i højskolens yngste afdeling 1.8.1844, elev i ældste afdeling 1.8.1846, sekondløjtnant ved Ingeniørkorpset 30.3.1848, premierløjtnant 27.5.1848.
Cohen 1850/65: Herman David Monrad v. Kall.

14. Premierløjtnant ved Artilleriet Gustav Hugh Carstensen, født 1. august 1824 i Algier, Algeriet, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af generalkonsul Johan Arnold Hieronymus Carstensen og Anna Magdalene Ulrich. – Ugift.
Student 1840. Aspirant, kadet 1.11.1844, sekondløjtnant ved 2. Jægerkorps 1.11.1845 (anc. 1.11.1844), à la suite i jægerne 31.7.1846, premierløjtnant ved 1. Jægerkorps 22.1.1849, elev ved højskolen 1.9.1849.
Cohen 1850/43: Gustav v. Carstensen.

15. Premierløjtnant ved 4. Forstærkningsbataljon Magnus Thorvald Ørsted, født 11. juni 1827 i København, såret ved Isted 25. juli, død på Flensborg lazaret 15. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 19. august. Søn af registrator Jacob Ørsted og Charlotte Amalie Svardalin. – Ugift.
Kadet 1.11.1841, sekondløjtnant à la suite i infanteriet 1.11.1845 (anc. 1.11.1844), indtrådt i nummer ved 9. Bataljon 1.11.1846, premierløjtnants karakter 26.4.1849, premierløjtnant ved 4. Forstærkningsbataljon 31.7.1849.
Cohen 1850/88: Magnus Thorvald v. Ørsted.

16. Premierløjtnant ved 2. Reservebataljon Peter Christian Bechmann, født 27. november 1822 i København (Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af instrumentmager Andreas Bechmann og Charlotte Petersen. – Ugift.
Student 1841 (von Westen), cand.philos. Volontør i Generalpostdirektionen 1845. Postskriver ved Personpostkontoret 1846. Sekondløjtnant ved Kongens Livkorps 3.3.1846, ansat ved 2. Reservebataljon 27.4.1848, premierløjtnant af infanteriets krigsreserve 19.8.1849.
Cohen 1850/72: Peter v. Bechmann.

17. Premierløjtnant ved 3. Forstærkningsbataljon Erik Adolph Hans Top Christensen, født 12. juli 1824 i Roskilde (Domsogn), såret ved Isted 25. juli, død på Flensborg lazaret 28. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 31. august. Søn af adjunkt, senere sognepræst Hans Christian Christensen og Birgitte Eleonore Trojel. – Ugift.
Flyttede med forældrene til Resen præstegård ved Struer. Student 1842 (Odense), stud.theol., huslærer hos forvalter Mackeprang på Nakkebølle ved Faaborg 1845. Frivillig menig ved 10. Bataljon april 1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 9.9.1848, premierløjtnant af infanteriets krigsreserve 19.8.1849. Stod ved 3. Forstærkningsbataljon i felttogene 1849 og 1850.
Cohen 1850/86: Erik Adolph Hans Top v. Christensen.

18. Premierløjtnant ved 2. Forstærkningsjægerkorps Carl Peter Christian Gautesen, født 19. august 1824 i København (Garnisons), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af fyrværker ved artilleriet Andreas Gautesen og Anne Christine Nielsen. – Ugift.
Litograf ved det kgl. stentrykkeri i København 1845. Overjæger ved Kongens Livjægerkorps. Frivillig overjæger ved Frilodsjægerkompagniet efteråret 1848, men snart forsat til 3. Jægerkorps, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 10.3.1849, forsat til 2. Forstærkningsjægerkorps, premierløjtnant af infanteriets krigsreserve 19.8.1849.
Cohen 1850/93: Carl Peter Christian v. Gautesen.

19. Premierløjtnant ved 2. Forstærkningsjægerkorps Johan Sigismund Falkenskjold, født 5. oktober 1817 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af major, senere landmand Andreas Sehested Falkenskjold og Cathrine Hedevig de Leth. – Ugift.
Lærte mekanik fra sine unge år og åbnede sammen med en kompagnon en fabrik for optiske instrumenter i Leipzig i 1846. Frivillig underjæger ved 1. Jægerkorps april 1848, overjæger 15.7.1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve ved 1. Forstærkningsjægerkorps 10.3.1849 (anc. 1.1.1849), premierløjtnant af infanteriets krigsreserve 19.8.1849, forsat til 2. Forstærkningsjægerkorps 18.10.1849.
Cohen 1850/93: Johan Sigismund v. Falkenskjold.

20. Premierløjtnant ved 4. Forstærkningsbataljon Carl Emil Freiesleben, født 10. november 1827 i Horsens, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 1. august. Søn af ritmester Peter Christian Freiesleben og Mathea Ancher Ruus. – Ugift.
Kadet 1.11.1842, sekondløjtnant ved 5. Reservebataljon 24.4.1848 (anc. 1.11.1847), ansat ved 3. Jægerkorps 1.3.1849, premierløjtnants karakter og anciennitet ved 4. Forstærkningsbataljon 22.7.1849, premierløjtnant 11.3.1850.
Cohen 1850/88: Carl Emil v. Freiesleben.

21. Premierløjtnant ved 3. Reservejægerkorps Johan Wilhelm baron Güldencrone, født 15. marts 1830 i Skanderborg, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af amtsforvalter Christian Frederik baron Güldencrone og Marie Sophie Frederikke Bardenfleth. – Ugift.
Kadet 1.11.1844, sekondløjtnant ved 3. Reservejægerkorps 24.4.1848 (anc. 1.11.1847), premierløjtnants karakter 22.7.1848, premierløjtnant 11.3.1850.
Cohen 1850/82: Johan Wilhelm Baron v. Gyldencrone.

22. Premierløjtnant ved 12. lette Infanteribataljon Waldemar Fønss, født 9. august 1829 på Søbysøgård, Nørre Søby sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af landmand, kammerjunker Johan Philip Rogert Fønss og Marie Elisabeth Hillerup. – Ugift.
Kadet 1.11.1848, sekondløjtnant ved 3. Reservejægerkorps 24.4.1848 (anc. 1.11.1847), ansat ved 12. Bataljon 1.3.1849, premierløjtnants karakter og anciennitet 22.7.1849, premierløjtnant 11.3.1850.
Cohen 1850/63: Waldemar v. Fønss.

23. Premierløjtnant 4. Dragonregiment Jens Peter Sophus Nellemann, født 17. august 1830 i Hjortespring, Herlev sogn, Københavns amt, faldet ved Over Stolk 25. juli 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af gårdejer, kaptajn Christian Frederik Nellemann og Sophie Hedevig Jean. – Ugift.
Kadet 1.11.1844, sekondløjtnant ved 1. Reservebataljon 24.4.1848, forsat til 3. Dragonregiment 26.1.1849, premierløjtnants karakter 22.7.1849. Han gjorde tjeneste ved 4. Dragonregiment, da han faldt.
Cohen 1850/96: Jens Peter Sophus v. Nellemann.

24. Premierløjtnant ved 4. Forstærkningsbataljon Jørgen Wilhelm Bache, født 18. august 1827 i København (Vor Frue), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af skibsfører, senere toldbetjent Jørgen Johan Skaarup Bache og Marie Cathrine Tønder. – Ugift.
Ansat på amtskontorerne i Hillerød og Holbæk, exam.jur. 4.11.1846, kopist i Generalkommissariatskollegiet 1846. Frivillig menig ved 9. Bataljon 1848, sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve 29.5.1848, premierløjtnants karakter 21.2.1850.
Cohen 1850/88: Wilhelm v. Bache.

25. Premierløjtnant ved Artilleriet, Batteri Baggesen Jørgen Adolph Peter Møller, født 18. november 1825 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af restauratør J. Chr. Møller og Marie Weilbye. – Ugift.
Student 1841 (von Westen), cand.philos. 1842, stud.med. Sekondløjtnant à la suite i artilleriet og elev i højskolens yngste afdeling 1.5.1848 (anc. 1.8.1846), elev i ældste afdeling 1.9.1849, premierløjtnants karakter 8.5.1850, tjenstgørende ved Batteri Baggesen.
Cohen 1850/43: Jørgen Adolph Peter v. Møller.

26. Sekondløjtnant ved 3. Reservejægerkorps Peter Jacob Svane Garde, født 2. august 1827 i Rønne, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af ordineret kateket, senere sognepræst Søren Georg Garde og Sophie Petrine Friboline Garde. – Ugift.
Familien flyttede til Bodilsker præstegård i 1833 og til Horslunde præstegård i 1840. Student 1847 (Nykøbing F.). Sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 17.7.1848 (anc. 30.4.1848), forsat til linjen ved 3. Reservejægerkorps 19.8.1849.
Cohen 1850/82: Peter Jacob Svane v. Garde.

27. Sekondløjtnant ved 1. lette Infanteribataljon Alexander Leopold August Mariboe, født 24. marts 1827 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af translatør, senere realskolebestyrer, professor Carl Rudolph Ferdinand Mariboe og Frederikke Wessely. – Ugift.
Student 1843 (privat), cand.philos. 1844, stud.jur. Frivillig menig april 1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve ved 1. Bataljon 17.7.1848 (anc. 1.9.1848).
Cohen 1850/47: Alexander Leopold August v. Mariboe.

28. Sekondløjtnant ved 4. Linjeinfanteribataljon Caspar Wilhelm Rousing, født 1. maj 1824 i Stubbekøbing, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af byfoged, kammerråd Peder Rousing og Johanne Christine Munthe af Morgenstjerne. – Ugift.
Student 1844 (Nykøbing F.), cand.philos. 1845. Huslærer hos generalpostdirektør Danneskjold-Samsøe. Frivillig menig ved 10. Bataljon april 1848, korporal 23.4.1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 1.9.1848, forsat til 9. Bataljon og ved krigsudbruddet i 1849 til 4. Bataljon.
Cohen 1850/52: Casper Wilhelm v. Roussing.

29. Sekondløjtnant ved 2. Forstærkningsjægerkorps Carl Wilhelm Ohmeyer, født 22. juli 1816 i København (Petri), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af nålemagermester Rogert Andreas Ohmeyer og Mette Birgitte Brethauer. – Gift med Anne Margrethe Kirstine Horn, med hvem han havde fire børn.
Nålemagermester i Slagelse. Frivillig underjæger ved 3. Jægerkorps april 1848, overjæger, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 22.1.1849, forsat til 1. Jægerkorps ved krigsudbruddet 1849 og til 2. Forstærkningsjægerkorps i 1850.
D.M. 1848.
Cohen 1850/93: Carl Wilhelm v. Ohmeyer.

30. Sekondløjtnant ved 1. Forstærkningsbataljon Hans Frederik Magnus Albrechtsen, født 6. september 1827 i Pibe mølle, Helsinge sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af møller Hans Folmer Albrechtsen og Anne Kirstine Hald. – Ugift.
Landvæsenselev. Frivillig menig i premierløjtnant Jenssen-Tusch’ Frikorps, men kom snart til 13. Bataljon, hvor han blev udnævnt til korporal. Sekondløjtnant ved 1. Forstærkningsbataljon 10.3.1849 (anc. 3.4.1848).
D.M. 1848.
Cohen 1850/83: Hans Frederik Magnus v. Albrechtsen.

31. Sekondløjtnant ved 12. lette Infanteribataljon Søren Erik Harpøth, født 11. december 1825 i Horsens, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 15. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 19. august. Søn af adjunkt, senere sognepræst Søren Tang Harpøth og Kirstine Christensen. – Ugift.
Voksede op i præstegårdene i Hygum og Randlev. Landvæsenselev. Korporal. Sekondløjtnant ved 12. Bataljon 10.3.1849 (anc. 30.4.1848).
Cohen 1850/63: Søren Eriksen v. Harpøth.

32. Sekondløjtnant ved 3. Reservejægerkorps Andreas Carl Herman Rosing Bodenhoff, født 26. august 1812 på Sandholm, Blovstrød sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af landmand, løjtnant Andreas Bodenhoff og Golla Hermandine Rosing. – Gift 1836 med Edle Jacobine Johanne Lund, med hvem han havde fem børn.
Flyttede med forældrene til Bistrup Ladegård ved Roskilde, hvor faderen var forpagter. Landmand i Aså, Dronninglund sogn 1845. Frivillig underjæger ved 1. Jægerkorps april 1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 16.3.1849, forsat til 2. Bataljon ved krigsudbruddet i 1849 og i efteråret samme år til 3. Reservejægerkorps.
Cohen 1850/82: Andreas Carl Hermann v. Bodenhoff.

33. Sekondløjtnant ved 13. Linjeinfanteribataljon Sophus Harald Theodor Printzen, født 19. juli 1827 i Odense (Skt. Hans), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af ritmester, senere generalkrigskommissær Frantz Toxwerdt Printzen og Anna Christine Sophie Poulsen. – Ugift.
Kontorist hos faderen 1836. Frivillig menig ved 11. Bataljon april 1848, korporal, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve 16.3.1849, forsat til 9. Bataljon i sommeren 1849 og få måneder senere til 13. Bataljon.
Cohen 1850/65: Sophus Harald Theodor v. Printzen.

34. Sekondløjtnant ved 2. Forstærkningsjægerkorps Carl Hugo Wilhelm Lindorff, født 17. november 1825 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af sekretær Frederik Georg Lindorff og Louise Charlotte Amalie Brummer. – Ugift.
Bestyrer af sin fars gård Mørdrupgård ved Slangerup. Frivillig underjæger april 1848, fourer ved 1. Reservejægerkorps juli 1848, sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve og ansat ved 1. Jægerkorps 16.3.1849, forsat til 2. Forstærkningsjægerkorps april 1849.
Løjtnant Lindorffs navn findes også på mindetavlen i Gentofte kirke.
Cohen 1850/93: Carl Hugo Vilhelm v. Lindorff.

35. Sekondløjtnant ved 3. Forstærkningsbataljon Jens Hjersing Rasmus Harald Kofoed, født 17. april 1831 i Rendsburg, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af major Huth Moltke Christian Kofoed og Jensine Rudolphine Hjersing. – Ugift.
Sergent. Sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve 30.5.1849 (anc. 30.4.1848), forsat til linjen og 3. Forstærkningsbataljon 19.8.1849.
Cohen 1850/86: Jens Harald v. Koefod.

36. Overkommandersergent ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. xx Christian Frederik Goldschadt, født 28. oktober 1803 i Helsingør (Skt. Mariæ), faldet ved Helligbæk 24. juli 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af kommandersergent Frederik Goldschadt og Inger Cathrine Vogt. – Gift med Doris Sophie Christine Petersen.
Kommandersergent i Helsingør 1845.
Cohen 1850/67: Christian Frederik Goldschadt (Frederiksborg amt).

37. Kommandersergent ved 2. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 1 Carl Eduard Schäffer, født 18. september 1824 i København (Garnisons), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 27. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli. – Søn af regimentsskriver Johan Christian Schäffer og Bolette Smidt. – Gift med Jensine Christiane Frederikke Olesen.
Cohen 1850/73: Carl Eduard Schæffer.

38. Frivillig sergent ved 1. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 4 Henning Julius Ludvig Binau, født 3. oktober 1828 i Slagelse (Skt. Mikkels), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 26. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli. – Søn af bogtrykkersvend Christian Frederik Binau og Henriette Christiane Klintzendorff. – Ugift.
Flyttede med forældrene til København. Guldsmedelærling i 1845.
D.M. 1849.
Cohen 1850/81: Henning Julius Ludvig Binau.

39. Fourer ved 3. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 2 Niels Johan Gustav Jansen, født 1823 i Alsted, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 26. eller 30. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli eller 1. august.
Stenen: Sergent Jansen.
Cohen 1850/87: Niels Johan Gustav Jensen Alsted (Skanderborg amt).

40. Fourer ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 4. kompagni, nr. 2 Andreas Weiss, født 13. maj 1826 i Aarhus (Domsogn), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 26. juli, begravet på Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af felbereder Peter Weiss og Karen Marie Mikkelsen.
Weiss’ udnævnelse til løjtnant forelå den 18. august 1850, men da havde han været død i tre uger!
Fourer Weiss’ navn findes også på mindetavlen i Aarhus Domkirke.
Cohen 1850/94: Andreas Weiss Aarhuus (Vejle amt).

41. Våbenmester af 3. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 3 Niels Christian Dreyer, født ca. 1820 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af … Dreyer og Anne Kirstine …
Våbenmester i Sølvgadens kaserne 1850. Han var da enkemand.
Cohen 1850/51: Niels Christian Dreyer (København).

42. Korporal ved 3. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 2 Carl Gotfred Flechtner, født 26. september 1829 i København (Garnisons), faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850. Søn af kommandersergent Gotfred Ferdinand Flechtner og Wilhelmine Frederikke Møller.
Familien flyttede til Aalborg i 1840’erne, hvor faderen var toldbetjent.
Cohen 1850/86: Carl Gottfred Flechtner (Aalborg amt).

43. Underkorporal ved 2. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 23 Jacob Christensen, født i Ørsløkke, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 30. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 1. august.
Cohen 1850/73: Jacob Christensen Ørslykke (Odense amt).

44. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon ”Chr. Andresen”, født 1820, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850.
Ses ikke hos Cohen.

45. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 47 Jørgen Knudsen, født 4. september 1820 i Glavendrup, Skamby, Odense amt, konfirmeret 1835 i Skamby, såret ved Isted 25. juli, død på Flensborg lazaret 28. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli. Søn af husmand Knud Jørgensen og Maren Hansdatter.
Tjenestekarl i Ullerup, Skamby sogn 1845.
Cohen 1850/65: Jørgen Knudsen Glanderup (Odense amt).

46. Menig ved 1. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 257 Christian Hansen, født i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850.
Cohen 1850/92: Christian Hansen Kjøbenhavn (København).

47. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 157 Jørgen Carsten Ledrup, født 1824, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli 1850.
Stenen: Lautrup.
Cohen 1850/65: Jørgen Carsten Ledrup (Aarhus amt).

48. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 214 Jens Jensen, født i Søllerød, såret ved Isted 25. juli, død på Flensborg lazaret 28. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 30. juli.
Cohen 1850/49: Jens Jensen Søllerød (Roskilde amt).

49. Menig ved 4. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 75 Gottfried Jacob Walther, født 23. december 1827 i Sønderborg, såret ved Isted 25. juli, død på Flensborg lazaret 31. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 1. august. Søn af bødker Mathias Michael Walther og Anna Dorothea Jarrens.
Flyttede med forældrene til Flensburg. Bødkerlærling i Flensburg 1845.
Cohen 1850/52: Gotfred Jacob Walter Sønderborg (Københavns amt).

50. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 1. kompagni, nr. 103 Knud Jensen, født i Nyrup, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 1. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård.
Cohen 1850/94: Knud Jensen Nyrup (Aalborg amt).

51. Bombarder ved Artilleriet, Batteri Baggesen, nr. 112 Thomas Christian Nielsen, født 13. september 1823 i Højrestødehus, Veflinge sogn, Odense amt, konfirmeret 1838 i Pårup, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 11. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 14. august. Søn af husmand og skræddermester Niels Thomasen Ringe og Birthe Kirstine Hansdatter.
Væversvend hos faderen i Villestofte, Pårup sogn 1845.
Stenen: Thomas Christian Ringe.
Cohen 1850/44: Thomas Christen Nielsen Høirestødehuus (Odense amt).

22. oktober 2014

Gentofte kirke

Sokkelund herred, Københavns amt

En mindetavle i kirken har navnene på ti sognebørn, der faldt i Treårskrigen.

1. Frivillig hornblæser ved 5. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 28 Ole Christian Henriksen, født 15. april 1829 i Gentofte, Gentofte sogn, konfirmeret 1843 i Gentofte, faldet ved Eckernförde 21. april 1848. Søn af indsidder og kurvemager Henrik Christian Hansen og Margrethe Olesdatter.
Smedelærling på Rådvaddams fabrikker, Lyngby sogn i 1845.
Cohen 1848/86: Ole Christian Hendriksen.

2. Korporal ved 1. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 9 Mads Larsen, født 16. marts 1821 i Vangede, Gentofte sogn, konfirmeret 1835 i Gentofte, såret ved Dybbøl 5. juni 1848, død på Augustenborg lazaret 7. juni, begravet på Augustenborg kirkegård 9. juni. Søn af husmand og smed Lars Nielsen og Karen Madsdatter.
Underkorporal i Sølvgadens kaserne, København i 1845.
Cohen 1848/83: Mads Larsen Vangede (Københavns amt).

3. Søvant på kanonbåd nr. 4 Niels Jensen, født 20. oktober 1824 i Skovshoved, Gentofte sogn, konfirmeret 1840 i Gentofte, faldet ved Egernsund 11. juni 1848, begravet på Sønderborg Skt. Mariæ kirkegård 12. juni. Søn af fisker Jens Nielsen Højsing og Inger Nielsdatter.
Cohen 1848/100: Niels Jensen Højseng Skovshoved.

4. Halvbefaren på linjeskibet Christian den Ottende Johan Christensen, født 25. april 1817 i Skovshoved, Gentofte sogn, konfirmeret 1832 i Gentofte, omkommet ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af fisker Christen Jensen og Ellen Andersdatter.
Tjenestekarl hos broderen, fisker Svend Christensen i Skovshoved 1845.
Cohen 1849/143: Johan Christensen Skovshoved.

5. Premierløjtnant ved 3. Reservebataljon Gustav Adolph Fahrner, født 17. juli 1828 i København (Skt. Petri), såret ved Ullerup 6. april 1849, død i Italien 26. december 1851. Søn af skræddermester Michael Fahrner og Marie Catharine Hansen.
Elev i aspirantklassen i Friis’ Realskole i København 1845. Familien boede længe i Købmagergade i København, men flyttede til proprietærgården Bavnegård i Gentofte sogn i slutningen af 1840’erne.
Ses ikke hos Cohen.

6. Vagtmester ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 12 Axel Frode Balthasar Grupp, født 25. februar 1820 på Frederiksberg, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af praktiserende læge Frants Christian Didrik Grupp og Christiane Margrethe Lintrup.
Korporal ved Husarregimentet på Jægersborg kaserne 1840, i København 1845.
Blev som korporal dekoreret med Dannebrogsmændenes hæderstegn (sølvkorset) 13.9.1848.
Hans navn findes også på mindetavlen i Frederiksberg kirke og på gardehusarmonumentet på Taulov kirkegård.
Cohen 1849/138: Axel Frode Balthasar Grupp.

7. Underkorporal ved 1. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 182 Frederik Wilhelm Johansen, født 19. marts 1820 i Lyngby, Lyngby sogn, konfirmeret 1834 i Lyngby, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af indsidder Johan Christian Hesperus og Sidsel Thomasdatter.
Flyttede til Teglgården i Gentofte sogn 1840. 
Hans navn findes også på kæmpegraven på Trinitatis kirkegård i Fredericia.
Cohen 1849/102: Frederik Wilhelm Johansen Lyngbye.

8. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 278 Jens Olesen, født 11. august 1818 i Vangede, Gentofte sogn, konfirmeret 1833 i Gentofte, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Ole Nielsen og Dorthe Pedersdatter.
Hans navn findes også på kæmpegraven på Trinitatis kirkegård i Fredericia.
Cohen 1849/104: Jens Olsen Vangede.

9. Underjæger ved 2. Jægerkorps, 1. kompagni, nr. 216 Anders Jacobsen, født 2. august 1827 i Ordrup, Gentofte sogn, konfirmeret 1842 i Gentofte, savnet efter kampene ved Helligbæk 24. juli 1850. Søn af indsidder Jacob Christiansen og Birthe Rasmusdatter.
Tømrersvend i København. Meldte sig frivilligt til tjeneste ved jægerkorpset i 1849. Mindetavlen omtaler ham som Andreas Pedersen "af Ordrup”, men en soldat med det navn ses ikke hos Cohen.
Cohen 1850/67: Anders Jacobsen Ordrup

10. Frivillig sekondløjtnant ved 2. Forstærkningsbataljon Carl Hugo Wilhelm Lindorff, født ca. 1824 i København, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård, Flensburg 28. juli. Søn af fuldmægtig i Finanskollegiets assignations-, ekspeditions- og bogholderkontor Frederik Georg Lindorff og Louise Amalie Brummer.
Forvalter på faderens proprietærgård Høegsminde.
Cohen 1850/93: Carl Hugo Vilhelm v. Lindorff.

Gentofte kirke

Sokkelund herred, Københavns amt

En mindetavle i kirken har navnene på ti sognebørn, der faldt i krigen i 1864.

1. Menig ved 18. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 73 Frederik Ulrich Christiansen, født 1. maj 1835 i Carlsgave, Kregme sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1849 i Ramløse, faldet ved Mysunde 2. februar 1864, begravet på Skt. Mariæ kirkegård, Flensburg 6. februar. Søn af daglejer Christian Ulrich Jensen og Ellen Rasmusdatter.
Tjenestedreng hos kgl. skovfoged Meidell i Tisvilde Hegn 1850. Flyttede til Gentofte sogn 1856.
Cohen 1864/149: Frederik Ulrik Christiansen Carlsgave.

2. Menig ved 1. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 214 Laurits Andersen, født 19. april 1838 i Ordrup, Gentofte sogn, konfirmeret 1852, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på lazarettet i Wittenberg 13. september, begravet på Alter Friedhof 16. september. Søn af husmand og væver Lars Andersen og Inger Marie Svendsdatter.
Hans gravsten på Alter Friedhof gik tabt ved de allieredes bombardement af Wittenberg i 1944.
Cohen 1864/90: Lauritz Andersen Ordrup.

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 179 Jørgen Peter Ottesen, født 16. august 1839 i Lyngby, Lyngby sogn, Københavns amt, konfirmeret 1853 i Lyngby, faldet ved Dybbøl 11. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 13. april. Søn af arbejdsmand Otte Pedersen og Anne Cathrine Frederiksdatter.
Flyttede til Gentofte sogn 1861.
Hans navn findes også på mindetavlerne i Lyngby og Frederiksberg kirker.
Cohen 1864/95: Jørgen Peter Ottesen Lyngby.

4. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 88 Carl Frederik Larsen, født i København, savnet ved Dybbøl 18. april 1864.
Cohen 1864/95: Carl Frederik Larsen Kjøbenhavn.

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 258 Carl Emilius Bülow, født 1. september 1834 i København (Trinitatis), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 20. april, begravet på Broager kirkegård 22. april. Søn af øltapper Hans Johansen Bülow og Marie Sophie Frederikke Dampe.
Cohen 1864/93: Carl Emilius Bülov Kjøbenhavn.

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 198 Peter Christian Nielsen, født 8. december 1837 i Gentofte, Gentofte sogn, konfirmeret 1854 i Gentofte, savnet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af indsidder Niels Christian Nielsen og Birthe Marie Svendsdatter.
Boede hos sin mor og stedfar, daglejer Pedersen i Gentofte 1855.
Cohen 1864/96: Peter Christian Nielsen Gjentofte.

7. Søvant på fregatten Jylland Jens Nielsen, født i Skovshoved, Gentofte sogn, faldet på fregatten ved Helgoland 9. maj 1864, begravet på Kristiansand kirkegård 13. maj.
Cohen 1864/176: Jens Nielsen.

8. Officersaspirant ved 3. Infanteriregiment Niels Jacobsen, født 11. november 1837 i Atterup, Bavelse sogn, Præstø amt, faldet på Als 29. juni 1864, begravet på Ulkebøl kirkegård 2. juli. Søn af gårdmand Jacob Andersen og Karen Olesdatter.
Seminarist fra Jelling 1861, andenlærer i Hvidøre, Gentofte sogn november 1861.
Hans navn findes også på mindetavlen i Bavelse kirke.
Cohen 1864/97: Niels Jacobsen.

9. Underkorporal ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 284 Christian Frederik Petersen, født 6. februar 1840 i Ordrup, Gentofte sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 6. juli, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 10. juli. Søn af husmand Peder Christensen og Anne Andersdatter.
Tjenestekarl i Tørslev, Gerlev sogn 1860.
Cohen 1864/102: Christian Frederik Petersen Gjentofte.

10. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 602 Carl Christian Ludvig Poulsen, født 12. januar 1841 i Ordrup, Gentofte sogn, faldet i kampene på Als 29. juni 1864. Søn af husmand og glarmester Carl Christian Poulsen og Johanne Hansdatter Holst.
Cohen 1864/152: Carl Christian Ludvig Poulsen Gjentofte.

1. oktober 2014

Nybøl kirkegård

Nybøl herred, Sønderborg amt

På kirkegården er der sat to gravstene over to sognebørn, der faldt i krigen 1864. Gravstenene er placeret på hver side af monumentet over de tyve danske soldater, der døde på Stenderup lazaret.

1. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 460 Andreas Petersen, født 1. oktober 1830 i Stenderup, Nybøl sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 27. april, begravet på Nybøl kirkegård 30. april. Søn af bolsmand Peter Petersen og Anne Cathrine Andersen.
Cohen 1864/161: Andreas Petersen Stenderup

2. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 455 Christian Lorentzen, født 3. august 1829 i Nybøl, Nybøl sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet i en af fællesgravene på Dybbøl. Søn af bolsmand Peter Lorentzen og Anne Dorthea Marie Carlsen.
Ses ikke hos Cohen, men i den officielle tabsliste

”Hvor dit Støv end hviler, saa hviler det i Fred”

30. september 2014

Nybøl kirkegård

Nybøl herred, Sønderborg amt


På Nybøl kirkegård rejste sognets beboere en stor obelisk til minde om tyve danske soldater, der som sårede fra kampene ved Dybbøl den 18. april 1864 kom til Stenderup lazaret, hvor de døde de følgende dage og uger. Senere tilføjede man en mindetavle med navnene på soldaterne. Navnene er opført i samme rækkefølge som i Cohens ”De Faldnes Minde”. Tretten af soldaterne kan også findes i Nybøl kirkebog, fra fjorten soldater er der bevaret dødsattester fra de preussiske myndigheder. Christian Peter Hansen fra Lyngby er ikke noteret i kirkebogen, der er ikke bevaret nogen dødsattest, og Cohen noterer ham kun som savnet. Det er derfor sandsynligt, at han er begravet i en af de mange fællesgrave på Dybbøl Banke og ikke på Nybøl kirkegård. Jeg har tilføjet yderligere to danske soldater, som ifølge kirkebog og dødsattester vitterligt er begravet på Nybøl kirkegård: Anders Peter Gregersen blev allerede såret i kampene den 28. marts. Løjtnant Schmidt blev såret den 18. april, og det er bemærkelsesværdigt, at løjtnantens navn ikke findes blandt de tyve soldater, men det kan skyldes, at der tidligere har eksisteret en særskilt gravsten på kirkegården.

1. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 308 Carl Peter Ferdinand Nimb, født 16. februar 1835 i Kalundborg, konfirmeret 1849 i Kalundborg, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 1. maj, begravet på Nybøl kirkegård 2. maj. Søn af skræddermester Jens Christian Nimb og Elisabeth Marie Nimb.
Snedkersvend i København.
Cohen 1864/91: Carl Peter Ferdinand Nimb Kallundborg

2. Reservekorporal ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 4 Willum Nielsen, født 5. april 1839 i Vellerup, Vellerup sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1853 i Vellerup, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 26. april, begravet på Nybøl kirkegård 28. april. Søn af indsidder Niels Jørgen Jensen og Bodil Willumsdatter.
Snedker i Vellerup 1860.
Cohen 1864/92: Willum Nielsen Villerup (!)

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 244 Lars Jensen, født 11. marts 1839 i Hanehoved, Melby sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1853 i Vinderød, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 19. april, begravet på Nybøl kirkegård 20. april. Søn af indsidder Jens Sørensen og Anne Jensdatter.
Familien flyttede til Frederiksværk i Lars’ første leveår. Tjenestekarl i Skævinge præstegård 1860.
Cohen 1864/93: Lars Jensen Hanehoved

4. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 319 Niels Jensen, født i Osted, Osted sogn, Roskilde amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 18. april, begravet på Nybøl kirkegård 19. april. Søn af husmand Jens Jensen og Mette Andersdatter.
Cohen 1864/94: Niels Jensen Ousted

5. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 455 Hans Frederiksen, født 28. januar 1839 i Hundige, Kildebrønde sogn, Roskilde amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 29. april, begravet på Nybøl kirkegård 2. maj. Søn af smedesvend Frederik Nielsen og Mette Larsdatter.
Tjenestekarl i Hundige 1860.
Cohen 1864/95: Hans Frederiksen Hundie

6. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 573 Peder Jensen, født 18. august 1833 i Torpegavn, Hallenslev sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1848 i Sæby, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 18. april, begravet på Nybøl kirkegård 19. april. Søn af tjenestekarl Jens Pedersen og Marie Hansdatter.
Forældrene var ikke gift. Moderen giftede sig i stedet med daglejer Hans Jensen, Sæby. Peder Jensen var daglejer i Torpe, Hallenslev sogn og giftede sig i 1860 med Anne Cathrine Markvordsen.
Cohen 1864/95: Peder Jensen Tarpegave (!)

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 21 Anders Poulsen, født på Rolighed, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 23. april, begravet på Nybøl kirkegård 26. april.
Cohen 1864/96: Anders Poulsen Rolighed

8. Korporal ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 42 Louis August Harald Svendsen, født 30. december 1836 i Helsingør (Skt. Mariæ), konfirmeret 1851 i Helsingør (Skt. Mariæ), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 9. maj, begravet på Nybøl kirkegård 12. maj. Søn af slagtermester Niels Hartmann Svendsen og Louise Augusta Lindqvist.
Cohen 1864/96: Louis August Harald Svendsen Helsingør

9. Menig ved 2. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 131 Christian Peter Hansen, født i Lyngby, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864.
Cohen 1864/96: Christian Peter Hansen Lyngby

10. Menig ved 6. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 59 Johannes Ludvig Frederiksen, født 4. juli 1834 i Aarhus (Vor Frue), såret ved Dybbøl 13. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 14. april, begravet på Nybøl kirkegård 17. april. Søn af skomagersvend Peter Frederiksen og Anne Birgitte Samsing.
Hans navn findes også på mindetavlen i Aarhus domkirke.
Cohen 1864/115: Johan Ludvig Frederiksen Aarhuus

11. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 270 Thomas Andreas Jensen, født 14. september 1838 i Hjerm, Hjerm sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1853 i Hjerm, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 19. april, begravet på Nybøl kirkegård 21. april. Søn af husmand Jens Christian Nielsen og Karen Margrethe Christensdatter.
Forældrene blev aldrig gift. Moderen med to børn boede i mange år i fattighuset i Hjerm.
Cohen 1864/124: Thomas Andreas Jensen Hjern (!)

12. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 205 Hans Lauge Jensen, født 20. oktober 1838 i Brejning, Brejning sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1853 i Herning, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 23. april, begravet på Nybøl kirkegård 26. april. Søn af husmand Jens Mortensen og jordemoder Ellen Kirstine Laugesdatter.
Sadelmagersvend i Herning 1860.
Cohen 1864/157: Hans Lauge Jensen Breininge

13. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 218 Hans Peter Jacobsen, født 25. august 1837 på Klejs mark, Rårup sogn, Vejle amt, konfirmeret 1852 i Stenderup, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 24. april, begravet på Nybøl kirkegård 28. april. Søn af gårdmand Jacob Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter.
Væver i Stenderup, Stenderup sogn 1860.
Cohen 1864/157: Hans Peter Jacobsen Kleismark

14. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 374 Peder Jensen, født i Rønde, Bregnet sogn, Randers amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 8. maj, begravet på Nybøl kirkegård 10. maj.
Cohen 1864/158: Peder Jensen Rønde

15. Menig ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 505 Anders Laustsen Thomsen, født 14. oktober 1841 i Emmerlev, Emmerlev sogn, Tønder amt, konfirmeret 1856 i Emmerlev, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 23. april, begravet på Nybøl kirkegård 26. april. Søn af indsidder Andreas Christian Thomsen og Anne Andersdatter.
Hans navn findes også på mindetavlen i Emmerlev kirke.
Cohen 1864/158: Anders Lausen Thomsen Emmersløv

16. Menig ved 20. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 290 Jens Nielsen, født 30. september 1840 på Illerhede, Grønbæk sogn, Viborg amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 3. maj, begravet på Nybøl kirkegård 8. maj. Søn af husmand Niels Laursen og Anne Cathrine Jensdatter.
Cohen 1864/162: Jens Nielsen Illerhede

17. Menig ved 22. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 118 Laurits Alexander Andersen Borup, født 28. marts 1833 i Aalborg (Budolfi), såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 15. maj, begravet på Nybøl kirkegård. Søn af tømrersvend Peder Andersen Borup og Kirsten Marie Larsdatter.
Cohen 1864/167: Laurits Alexander Andersen Borup Aalborg

18. Menig ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 92 Jens Hansen, født i Gelsted (?), Vejle amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 8. maj, begravet på Nybøl kirkegård 10. maj.
Cohen 1864/167: Jens Hansen Gjalsted

19. Menig ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 204 Christen Christensen, født i Tvedgård, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 6. maj, begravet på Nybøl kirkegård 10. maj.
Cohen 1864/168: Christen Christensen Tvedgaard

20. Menig ved 22. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 75 Edmund Julius Borup, født i København, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 18. april, begravet på Nybøl kirkegård 20. april.
Cohen 1864/171: Edmund Julius Borup Kjøbenhavn

(21). Menig ved 2. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. xx Anders Peter Gregersen, født 19. august 1838 i Voldby, Voldby sogn, Randers amt, konfirmeret 1853 i Voldby, såret ved Dybbøl 28. marts 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 7. april, begravet på Nybøl kirkegård.
Ses ikke hos Cohen

(22). Sekondløjtnant ved 9. Infanteriregiment Ernst Ferdinand Møsting Schmidt, født 7. marts 1832 i Nakskov, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 18. april, begravet på Nybøl kirkegård 21. april. Søn af apoteker Laurits Schmidt og Emilie Kjergaard.
Kadet 1851, sekondløjtnant 1853.
Cohen 1864/122: Ernst Ferdinand Møsting Schmidt

Løjtnant Schmidt blev hårdt såret under fremrykningen ved Dybbøl Mølle den 18. april. I denne tilstand blev han taget af fjenden og ført til lazarettet i Stenderup, men døde samme dags aften. I dagsrapporten blev Schmidt fremhævet med udmærkelse for sit forhold under kampene. Ministeriet kendte intet til hans skæbne og forfremmede han den 28. april til premierløjtnant, men da havde han været død i ti dage.