21. aug. 2014

Ribe, Skt. Catharinæ kirke

Ribe købstad, Ribe amt

Ved markeringen af 50-året for 1864 blev en stor mindesten indviet i Ribe den 14. juli 1914. Stenen er skabt af arkitekt Carl Brummer. Det omfattende navnestof var tilvejebragt af rektor N.E. Øllgaard og bragt i ”Fra Ribe Amt” i 1909. Mindestenen stod oprindeligt i et lille anlæg på den nordlige side af Dagmarsgade, men blev i 1928 flyttet over gaden og hen nær Skt. Catharinæ kirkes tårn.

På stenens venstre side:

1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 109 Niels Lassen Dynesen, født 26. januar 1826 i Ribe (Skt. Catharinæ), faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af rebslagermester, borgerkaptajn Jens Dynesen og Karen Nielsen.
Student 1844 (Ribe). Studerede derpå teologi i København.
Cohen 1850/69: Niels Lassen Dynesen (Ribe amt)

2. Underkorporal ved 6. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 321 Johannes Godsch Jensen, født 15. februar 1841 i Ribe (Domsogn), konfirmeret 1855 i Ribe Domkirke, såret ved Dybbøl 28. marts 1864, død på Sønderborg lazaret 28. marts, begravet på Sønderborg kirkegård 31. marts. Søn af værtshusholder Niels Jensen og Anne Marie Hemmet.
Cohen 1864/115: Johannes Gødsch Jensen Ribe

3. Konstabel ved 4. Fæstningskompagni, 12. batteri, nr. 79 Jørgen Hansen, født 31. december 1833 i Ribe (Domsogn), konfirmeret 1849 i Ribe Domkirke, faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 1. april. Søn af klejnsmedemester Niels Hansen og Maren Hemmet.
Cohen 1864/82: Jørgen Hansen Ribe

4. Underkorporal ved 5. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. F 41 Johan Fritz Wikke, født 20. april 1833 i Ribe (Domsogn), konfirmeret 1847 i Ribe Domkirke, faldet ved Dybbøl 13. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af daglejer Laurits Wicke og Karen Larsdatter.
Murersvend i Ribe 1860.
Cohen 1864/108: Johan Fritz Vikke Ribe

5. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 337 Christian Poulsen, født 11. april 1841 i Ribe (Domsogn), konfirmeret 1855 i Ribe Domkirke, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 13. maj, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 21. maj. Søn af skræddermester Mads Poulsen og Kirstine Marie Sørensen.
Skræddersvend i Ribe 1860.
Cohen 1864/61: Christian Poulsen Ribe

6. Menig ved 20. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 401 Rasmus Niels Ludvigsen Gottliebsen, født 29. februar 1840 i Ribe (Skt. Catharinæ), konfirmeret 1854 i Skt. Catharinæ kirke, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af hørsvinger Hans Ludvigsen Gottliebsen og Anne Elisabeth Termansen.
Cohen 1864/161: Rasmus Niels Ludvig Gotliebsen Ribe

7. Menig ved 13 Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 495 Niels Hansen Clemmensen, født 18. juli 1837 i Ribe (Skt. Catharinæ), konfirmeret 1852 i Skt. Catharinæ kirke, død under marchen på Fyn 28. april 1864, begravet på Ørslev kirkegård 1. maj. Søn af vognmand, avlsbruger Laust Clemmensen og Anne Kirstine Nielsdatter.
Snedkersvend i Ribe 1860.
Cohen 1864/137: Niels Hansen Clemmensen Ribe

8. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 164 Jørgen Bruun Thygesen, født 3. august 1826 i Lustrupdal, Ribe Skt. Catharinæ landogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 7. juli, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Thyge Jørgensen og Karen Christoffersdatter.
Cohen 1849/110: Jørgen Brun Thyggesen Lustrup (Ribe amt)

9. Menig ved 5. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. F 14 Hans Peter Jensen, født 29. februar 1832 i Sønder Farup, Vester Vedsted sogn, konfirmeret 1849 i Vester Vedsted, såret ved Dybbøl 17. marts 1864, taget til fange og ifølge regimentet død på et fjendtligt lazaret. Søn af gårdmand Jens Peter Andersen og Johanne Marie Pedersdatter.
Cohen 1864/109: Hans Peter Jensen Sønder Farup

På stenens bagside:

10. Menig ved 5. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. F 53 Jeppe Pedersen, født 28. april 1831 i Sønder Farup, Vester Vedsted sogn, konfirmeret 1847 i Vester Vedsted, død af koldbrand på Københavns lazaret 6. maj 1864, begravet på Garnisons kirkegård 10. maj. Søn af kvartottingsejer Peder Jespersen og Kirsten Marie Jepsdatter.
Cohen 1864/109: Jeppe Petersen Sønder Fardrup

11. Menig ved 5. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. F 36 Christian Laustsen, født 1. maj 1830 i Vester Vedsted, Vester Vedsted sogn, konfirmeret 1845 i Vester Vedsted, faldet ved Dybbøl 11. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 13. april. Søn af husmand Laust Laustsen Janniksen og Kirsten Marie Jepsdatter.
Cohen 1864/110: Christian Laustsen Vester Vedsted

12. Halvbefaren på fregatten Gefion Johannes Hansen, født 17. november 1831 på Mandø, Mandø sogn, konfirmeret 1849 på Mandø, faldet ombord på Gefion 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård 9. april. Søn af søfarende Hans Hansen Gregersen og Karen Johannesdatter.
Cohen 1849/143: Johannes Hansen Manø

13. Menig ved 6. Infanteriregiment Jørgen Hansen Schmidt, født 30. oktober 1832 i Snepsgårde, Seem sogn, død på Odense fattiggård 29. januar 1864, begravet fra Skt. Knuds kirke 5. februar. Søn af husmand Hans Christian Bennedsen Schmidt og Anne Jørgensdatter.
Tjenestekarl i Rejsby præstegård 1850. Aftjente sin værnepligt ved 6. Infanteribataljon 1855-56. Han opholdt sig ved sin død i Odense fattiggård og kan ikke betragtes som ”falden” i krigen, idet han døde før de egentlige krigshandlingerne tog deres begyndelse. Iøvrigt er hans dødsfald heller ikke noteret i garnisonsmenigheden Skt. Hans’ kirkebøger.
Ses ikke hos Cohen.

14. Menig ved 5. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. F 14 Hans Nissen Hansen, født 16. august 1836 i Seem, Seem sogn, konfirmeret 1852 i Seem, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af gårdmand Hans Hansen og Anne Marie Rasmusdatter.
Cohen 1864/114: Hans Nielsen (!) Hansen Sælm (!)

15. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 138 Hans Christian Holm, født 29. december 1832 i Faurlund, Seem sogn, konfirmeret 1849 i Seem, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Christian Simonsen Holm og Karen Nielsdatter.
Cohen 1864/169: Hans Christian Hansen Fauerlund

16. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 74 Jeppe Therkildsen, født 14. juni 1823 i Kærbøl, Farup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Therkild Hansen og Bodil Cathrine Jensdatter.
Cohen 1849/109: Jeppe Therkelsen Kjærbølling

17. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 105 Joseph Christensen Pedersen, født 26. december 1818 i Fuglsang, Farup sogn, konfirmeret 1833 i Farup, faldet ved Sundeved 29. maj 1848, begravet af fjenden på Lundsgård mark, Sottrup sogn, optaget året efter og begravet på Sottrup kirkegård. Søn af husmand Peder Thomsen Jørgensen og Anne Margrethe Josephsdatter.
Cohen 1848/91: Joseph Christensen Fuglesang (Ribe amt)

18. Dragon ved 3. Dragonregiment, Depotet, nr. 120 Hans Carsten Andersen, født 5. februar 1821 i Jedsted, Vilslev sogn, konfirmeret 1835 i Vilslev, såret 7. september 1850, amputeret, død på Flensburg lazaret 28. september, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 4. oktober. Søn af husmand Anders Jensen og Cecilie Carstensdatter.
Cohen 1850/95: Hans Christian (!) Andersen Jedsted (Ribe amt)

19. Menig ved 11. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. F 49 Ib Andersen, født 30. juli 1840 i Jedsted, Vilslev sogn, konfirmeret 1855 i Vilslev, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, amputeret, død på Flensburg lazaret 23. oktober, begravet på Vilslev kirkegård 31. oktober. Søn af gårdmand Anders Ibsen og Susanne Hansdatter.
Ses ikke hos Cohen.

20. Konstabel ved Forstærkningsartilleriet, nr. 171 Søren Christensen, født 29. juli 1827 i Sejstrup, Hunderup sogn, konfirmeret 1842 i Hunderup, død af tyfus på Flensburg lazaret 16. oktober 1850, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 18. oktober. Søn af gårdmand Christen Sørensen og Anne Marie Christensdatter.
Cohen 1850/46: Søren Christensen Seistrup (Ribe amt)

21. Menig ved 3. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 227 Niels Madsen, født 1. februar 1822 på Kærgårds mark, Hunderup sogn, konfirmeret 1836 i Hunderup, død af underlivsbetændelse på Graasten lazaret 23. december 1850, begravet på Adsbøl kirkegård 26. december. Søn af parcellist Mads Nielsen Hostrup og Karen Mortensdatter.
Cohen 1850/75: Niels Madsen Kjærgaardsmark (Ribe amt)

22. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 332 Hans Lauritsen Pedersen, født 20. maj 1825 i Jernved, Jernved sogn, konfirmeret 1840 i Jernved, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 31. juli, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 1. august. Søn af husmand Peder Christian Pedersen og Maren Andersdatter.
Cohen 1850/82: Hans Lauritzen Pedersen Jernved (Ribe amt)

23. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 62 Anders Wilhelm Andersen, født 2. oktober 1824 i Nørå, Bramming sogn, konfirmeret 1839 i Bramming, såret Fredericia 6. juli 1849, død på Middelfart lazaret 7. februar 1850, begravet på Middelfart kirkegård 11. februar. Søn af bolsmand Anders Nielsen og Else Pedersdatter.
Ses ikke hos Cohen (soldaten døde efter redaktionens slutning)

På stenens højre side:

24. Menig ved 6. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 230 Frederik Hansen, født 6. juli 1837 i Plovstrup, Jernved sogn, såret ved Dybbøl 20. marts 1864, død på Augustenborg lazaret 21. marts, begravet på Augustenborg kirkegård 23. marts. Søn af husmand Hans Frederiksen og Mette Kirstine Jensdatter.
Familien flyttede til Stenderup, Føvling sogn.
Cohen 1864/116: Frederik Hansen Plougstrup.

25. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 264 Therkild Boesen, født 17. februar 1828 i Lille Darum, Darum sogn, konfirmeret 1842 i Darum, død af tyfus på Schleswig lazaret 1. oktober 1850, begravet på Friedrichsberg kirkegård 5. oktober. Søn af gårdmand Boe Therkildsen og Dorthe Hansdatter.
Cohen 1850/55: Terkild Boesen Lille-Darum (Ribe amt)

26. Menig ved 6. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 198 Jens Christensen, født 14. februar 1835 i Store Darum, Darum sogn, konfirmeret 1849 i Darum, død på Augustenborg lazaret 26. marts 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 28. marts. Søn af gårdmand Christen Jensen Ugelvig og Maren Christensdatter.
Cohen 1864/116: Jens Christensen St. Darum

27. Underkorporal ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 19 Jens Nielsen Lang, født 25. oktober 1833 i Store Darum, Darum sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Niels Lang Mikkelsen og Kirsten Hansdatter.
Cohen 1864/167: Jens Nielsen Lange Store Darum

28. Garder ved Livgarden til fods, 2. kompagni, nr. 145 Niels Pedersen, født 16. maj 1833 i Kikkenborg kro, Bramming sogn, faldet på Als 18. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 24. april. Søn af kromand Peder Nielsen Kikkenborg og Ellen Sørensdatter.
Tjenestekarl i Store Darum 1860
Cohen 1864/86: Niels Petersen Kikkenborg

29. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 49 Christen Laustsen, født 20. september 1826 i Nørå, Bramming sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af gårdmand Laust Hansen og Karen Mikkelsdatter.
Cohen 1849/109: Christen Laustsen Nøraae (Ribe amt)

30. Jæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 19 Gregers Eskesen, født 20. marts 1820 i Nørå, Bramming sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af sognefoged Eske Gregersen og Dorthea Margrethe Pedersdatter.
Tjenestekarl i Vong, Vester Nykirke sogn 1845.
Cohen 1849/130: Gregers Eskesen Nøraae (Ribe amt)

31. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 50 Niels Mikkelsen Madsen, født 10. juni 1819 i Terp, Bramming sogn, konfirmeret 1834 i Bramming, såret ved Isted 25. juli 1850, amputeret, død på Flensburg lazaret 20. september, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 26. september. Søn af gårdmand Mads Andersen og Anne Nielsdatter.
Cohen 1850/94: Niels Mikkelsen Madsen Terp (Ribe amt)

32. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 123 Jacob Madsen, født 26. maj 1824 i Terpager, Sneum sogn, konfirmeret 1839 i Sneum, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand, snedker Mads Christensen og Anne Jacobsdatter.
Cohen 1850/86: Jacob Madsen Terpager (Ribe amt)

33. Underkorporal ved 6. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 286 Henrik Peter Pedersen, født 14. februar 1838 i Tømmerby, Sneum sogn, konfirmeret 1852 i Sneum, død på Augustenborg lazaret 23. maj 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 26. maj. Søn af gårdmand Peder Lauritsen og Anne Johanne Henriksdatter.
Cohen 1864/117: Henrik Peter Petersen Tømmerby

Aarhus, Søndre kirkegård

Aarhus købstad, Aarhus amt

Bag rådhuset ligger resterne af byens gamle kirkegård. Blandt de få bevarede gravstene er enkelte over faldne fra 1864.

Premierløjtnant ved 4. Dragonregiment Frederik Wilhelm Meulengracht, født 29. april 1830 i Aarhus (Vor Frue), hårdt såret ved Mysunde 2. februar 1864, død under sygetransporten til Flensborg 3. februar, begravet på Aarhus Søndre kirkegård 15. februar. Søn af købmand Lars Christian Meulengracht og Jacobine Bech.
Meulengracht frekventerede en tid katedralskolen i fødebyen. Kadet 1847, sekondløjtnant ved fodfolket 1850, men forsat til kavaleriet året efter. Premierløjtnant 1861. Hans navn findes også på en af mindetavlerne i Aarhus Domkirke.
Cohen 1864/85: Frederik Wilhelm Meulengracht

Aarhus, Søndre kirkegård

Aarhus købstad, Aarhus amt

Bag rådhuset ligger resterne af byens gamle kirkegård. Blandt de få bevarede gravstene er enkelte over faldne fra 1864.

Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 349 Adolph Theodor Svendsen, født 23. maj 1840 i Aarhus (Domsogn), såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns Garnisonshospital 16. maj, begravet på Aarhus Søndre kirkegård 24. maj. Søn af skomagermester Jacob Svendsen og Henriette Petersen.
Bogbindersvend i Aarhus. Hans navn findes også på den ene af mindetavlerne i Aarhus Domkirke.
Cohen 1864/158: Adolph Theodor Svendsen Aarhuus

Aarhus Domkirke

Aarhus købstad, Aarhus amt

I domkirkens nordre sideskib lod taknemmelige flensborgere i 1875 opsætte en lille marmortavle over en underkorporal, der døde i Flensborg i krigen 1864. Det fremgår ikke af kilderne, hvordan denne soldat, der henlå på et af Flensborgs lazaretter i tre uger, gjorde sig særligt bemærket blandt byens indbyggere. Jeg er ikke stødt på lignende mindetavler fra borgerne i Flensborg.

Underkorporal ved 20. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 29 Anders Pedersen, født 13. maj 1835 i Skiffard, Tøstrup sogn, Randers amt, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensborg lazaret 5. maj, begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 9. maj. Søn af husmand Peder Jensen Hevring og Anne Marie Jensdatter.
Skomagersvend i Grenaa, flyttede 1860 til Aarhus.
Cohen 1864/157: Anders Pedersen Skiffard

18. aug. 2014

Aarhus Domkirke

Aarhus købstad, Aarhus amt


I domkirkens nordre sideskib lod de danske våbenbrødre opsætte to mindetavler med navnene på tyve århusianere, der satte livet til i Treårskrigen og i 1864. Afsløringen af tavlerne skete i forbindelse med våbenbrødrenes 25-års jubilæum i februar 1893.

1. Korporal ved 3. Dragonregiment, 4. eskadron, nr. 10 Peder Christensen, født 19. maj 1818 i Mejlby, Mejlby sogn, Randers amt, faldet ved Husby 23. april 1848, begravet af bønderne på Husby mark samme dag. Søn af husmand Christen Pedersen og Karen Conradsdatter.
Korporal ved 3. Dragonregiment, bosat i Aarhus 1845.
Cohen 1848/97: Peder Christensen Weilbye (Randers amt). Tavlen har Mejlby!

2. Halvbefaren på linjeskibet Christian den Ottende Michael Solberg Johansen, født 8. juni 1830 på Tunø, Tunø sogn, Aarhus amt, taget til fange efter linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, død af nervefeber på Rendsborg lazaret 17. maj 1849, begravet i Rendsborg 21. maj. Søn af styrmand Søren Johansen og Marie Kirstine Pedersdatter.
Familien flyttede til Aarhus i Michaels første leveår.
Cohen 1849/44: M.S. Johansen Aarhuus

3. Usøvant på linjeskibet Christian den Ottende Christian Frederik Øverup, født 7. juni 1831 i Aarhus (Vor Frue), dræbt ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af skomager Christian Philip Øverup og Else Marie Møller.
Cohen 1849/43: Christian Frederik Overup Aarhuus

4. Hornblæser ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 27 Johan Carl Bryde, født 3. juli 1830 i København (Skt. Petri), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af snedkermester Lars Jensen Bryde og Frederikke Charlotte la Fleur. 
Boede med forældrene i Gammelmønt 148, København i 1845.
Cohen 1849/104: Johan Carl Bryde

5. Ritmester ved 3. Dragonregiment Johannes von Holler, født ca. 1804, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Aarhus sygehus 7. december 1850, begravet fra Aarhus Domkirke på Søndre kirkegård 12. december.
Sekondløjtnant à la suite ved Livregimentet lette Dragoner 1821, indtrådt i nummer 1829, karakteriseret premierløjtnant 1832, premierløjtnant 1838, ansat ved Grænsegendarmeriet 1839, karakteriseret ritmester 1841, ritmester II ved 3. Dragonregiment 1842, ritmester I 1848.
Ridder af Dannebrog 1850.
Cohen 1850/95: Johannes von Holler

6. Fourer ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 4. kompagni, nr. 2 Andreas Weiss, født 13. maj 1826 i Aarhus (Domsogn), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 26. juli, begravet på Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af felbereder Peter Weiss og Karen Marie Mikkelsen.
Weiss’ udnævnelse til løjtnant forelå den 18. august 1850, men da havde han været død i tre uger!
Cohen 1850/94: Andreas Weiss Aarhuus (Vejle amt)

7. Menig ved 6. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 159 Søren Lauge Stampe, født 24. juni 1826 i Viborg (Domsogn), faldet ved Isted 25. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af borger og avlsmand Jørgen Stampe og Anne Sophie Bregenholm.
Skomagerlærling i Viborg i 1845. Han er sandsynligvis rejst til Aarhus kort efter.
Cohen 1850/79: Søren Lauge Stampe (Aarhus amt)

8. Korporal ved 7. Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 8 Jens Schjørring, født i Aarhus, faldet ved Friedrichstadt 4. oktober 1850. 
Cohen 1850/56: Jens Skjørring (Aarhus amt)

9. Menig ved 4. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 134 Friedrich August Rochus Rehder, født ca. 1822 i Rendsburg, faldet ved Tönning 29. september 1850, begravet på Tönning kirkegård 3. oktober. 
Slagterlærling i Aarhus 1840
Cohen 1850/76: Frederik Rehder Rensborg (Aarhus amt)

10. Premierløjtnant ved 4. Dragonregiment Frederik Wilhelm Meulengracht, født 29. april 1830 i Aarhus (Vor Frue), hårdt såret ved Mysunde 2. februar 1864, død under sygetransporten til Flensborg 3. februar, begravet på Aarhus Søndre kirkegård 15. februar. Søn af købmand Lars Christian Meulengracht og Jacobine Bech.
Meulengracht frekventerede en tid katedralskolen i fødebyen. Kadet 1847, sekondløjtnant ved fodfolket 1850, men forsat til kavaleriet året efter. Premierløjtnant 1861. Hans gravsted findes endnu på Søndre kirkegård i Aarhus.
Cohen 1864/85: Frederik Wilhelm Meulengracht

11. Underkorporal ved 17. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 67 Niels Jensen, født i Aarhus, faldet ved Dybbøl 16. marts 1864, begravet på Sønderborg Skt. Mariæ kirkegård 21. marts. 
Cohen 1864/146: Niels Jensen Aarhuus

12. Menig ved 7. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 354 Andreas Nicolaj Geslin, født 21. september 1840 i Kasted, Kasted sogn, Aarhus amt, såret ved Dybbøl 17. marts 1864, taget til fange, død på Rinkenæs lazaret 19. marts, begravet på Rinkenæs kirkegård 23. marts. Søn af skrædder Adolph Johansen Geslin og Andersine Nicoline Andersdatter Hals.
Familien Geslin var bosat i Aarhus fra senest 1845.
Cohen 1864/117: Andreas Nicolai Geslin Aarhuus

13. Menig ved 10. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 513 Jens Christian Skovborg, født 4. januar 1836 i Levring, Levring sogn, Viborg amt, såret ved Dybbøl 6. april 1864, død på Augustenborg lazaret 10. april, begravet på Augustenborg kirkegård 12. april. Søn af gårdmand Christian Frederik Skovborg og Juliane Knudsdatter.
Familien flyttede til Fajstrup, Lading sogn senest 1845. Jens Christian boede endnu hos forældrene i 1860. Hans forbindelse til Aarhus er ikke klar.
Cohen 1864/129: Jens Christian Skovborg Aarhuus

14. Menig ved 6. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 59 Johannes Ludvig Frederiksen, født 4. juli 1834 i Aarhus (Vor Frue), såret ved Dybbøl 13. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 14. april, begravet på Nybøl kirkegård 17. april. Søn af skomagersvend Peter Frederiksen og Anne Birgitte Samsing.
Cohen 1864/115: Johan Ludvig Frederiksen Aarhuus

15. Menig ved 9. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 47 Christian Peter Andersen, født i Aarhus, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864.
Cohen 1864/126: Christen Peter Andersen Aarhuus

16. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 466 Peder Rasmussen, født 26. oktober 1840 i Hyldkrog, Brigsted mark, Søvind sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1855 i Søvind, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Rasmus Jørgensen og Mette Sørensdatter.
Cohen 1864/127: Peder Rasmussen Hyldkraag. Tavlen har Skiby = Skejby?

17. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 459 Jens Andersen, født i Aarhus, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. 
Cohen 1864/127: Jens Andersen Aarhuus

18. Menig ved 17. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 69 Christen Jensen, født 9. marts 1833 på Jægergården, Viby sogn, Aarhus amt, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af tjenestekarl Jens Christensen og Maren Pedersdatter.
Cohen 1864/147: Christen Jensen Aarhuus

19. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 349 Adolph Theodor Svendsen, født 23. maj 1840 i Aarhus (Domsogn), såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns Garnisonshospital 16. maj, begravet på Aarhus Søndre kirkegård 24. maj. Søn af skomagermester Jacob Svendsen og Henriette Petersen.
Bogbindersvend i Aarhus. Hans gravsted findes endnu på Søndre kirkegård i Aarhus.
Cohen 1864/158: Adolph Theodor Svendsen Aarhuus

20. Menig ved 20. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 311 Ole Marcus Ferdinand Ibsen, født 22. juni 1840 i Aarhus (Vor Frue), savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af skomagermester Niels Christian Ibsen og Anne Marie Foulum.
Cohen 1864/162: Ole Marius Ferdinand Ibsen Aarhus

13. aug. 2014

Aale kirke

Vrads herred, Skanderborg amt

På nordkapellets sydvæg hænger en indrammet marmortavle med navnet på et sognebarn, der omkom i krigen 1864. Tavlen hang tidligere over skibets syddør og var forsynet med en mindekrans i metal. Kransen, der oprindeligt omsluttede et daguerreotypi af soldaten, er nu henlagt i kirkens krypt.

Underkorporal ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 206 Niels Veste Vestesen, født 4. januar 1838 i Åle skole, Åle sogn, såret i kampene ved Dybbøl 18. april 1864, død på Garnisonshospitalet i København 18. august 1866, begravet på Garnisons kirkegård 21. august. Søn af skolelærer og kirkesanger Søren Vestesen og Sidsel Marie Jensen.
Ifølge mindetavlen lå han på Flensborg lazaret indtil han den 18. august 1865 blev overført til København. Her døde han et år senere.
Ses ikke hos Cohen.

Thisted, Søndre kirkegård

Thisted købstad, Thisted amt

På byens søndre kirkegård er rejst et monument over to soldater, der døde i Thisted i krigsåret 1864. Kirkegården er nu udlagt som park.

1. Dragon ved 3. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 43/25 Frederik Albertsen, født ca. 1837 i Hollbüllhuus, Schwabstedt sogn (Sydslesvig), død af sygdom på Thisted amtssygehus 8. juli 1864, begravet på Søndre kirkegård 12. juli. 
Cohen 1864/84: Frederik Albertsen.

2. Menig ved 19. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 541 Rasmus Nielsen, født 14. oktober 1840 i Årslev Lunde, Årslev sogn, Svendborg amt, død af tyfus på Thisted amtssygehus 9. juli 1864, begravet på Søndre kirkegård 12. juli. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Maren Rasmusdatter.
Cohen 1864/155: Rasmus Nielsen Aarslev Mark.

Billedet er venligst stillet til rådighed af Museum Thy. Fotograf: Klaus Madsen.

11. aug. 2014

Roskilde, Gråbrødre kirkegård

Roskilde købstad, Roskilde amt

Kaptajn ved 22. Infanteriregiment Otto Peter Traugott Grüner, født 2. januar 1828 i Randers (Skt. Mortens), konfirmeret 1843 i Rudkøbing, faldet i skanserne ved Dybbøl 18. april 1864, beravet fra Roskilde Domkirke på Gråbrødre kirkegård 26. april. Søn af ordineret kateket Laurits Peter Winding Grüner og Cathrine Andrea Michaeline Rosted. Gift med Ida Arnesen, med hvem han fik fire døtre. 
Kadet 1843, sekondløjtnant 1846, premierløjtnant 1849, kaptajn og kompagnichef ved 22. Infanteriregiment 1861.
Ridder af Dannebrog 1849.
Grüners enke blev tillagt rang med majors enker. Grüners far var præst ved Roskilde Domkirke og forestod begravelsen af sin søn. En ældre bror, sekondløjtnant Harald Laurits Christian Grüner, faldt ved Fredericia i 1849.
Cohen 1864/164: Otto Peter Traugott Grüner.

Roskilde, Gråbrødre kirkegård

Roskilde købstad, Roskilde amt

På kirkegården ligger en løjtnant begravet, der faldt i krigen i 1864.

Sekondløjtnant ved 9. Infanteriregiment Johannes Holger Lindhard, født 13. april 1841 i Højbjerg skole, Højbjerg sogn, Viborg amt, konfirmeret 1855 i Roskilde, faldet i kampene på Dybbøl 18. april 1864, begravet fra Roskilde Domkirke på Gråbrødre kirkegård 26. april. Søn af skolelærer og organist Johannes Lindhard og Elisabeth Pouline Groth. Ugift.
Som dreng blev han sendt til opdragelse hos sin onkel, købmand Peter Sommer Lindhard i Roskilde, og frekventerede en tid byens katedralskole, men tog ikke studentereksamen. I stedet tog han lærereksamen i 1860 og underviste en tid i byen. Han gennemgik reserveofficeraspirantskolen på Landkadetakademiet i 1863 og blev udnævnt til sekondtløjtnant ved 9. Infanteriregiment.
Cohen 1864/122: Johannes Holger Lindhard.

Roskilde, Gråbrødre kirkegård

Roskilde købstad, Roskilde amt

På kirkegården ligger en løjtnant begravet, der faldt i krigen i 1864.

Premierløjtnant ved 18. Infanteriregiment Frederik Wilhelm Bruun, født 26. september 1832 i Roskilde adelige Jomfrukloster, Himmelev sogn, faldet i en forpostfægtning ved Dybbøl 22. februar 1864, begravet fra Roskilde Domkirke på Gråbrødre kirkegård 1. marts. Søn af klosterforvalter Claus Christian Bruun og Elisabeth Marie Vibeke Obel. Ugift.
Som kun 16-årig deltog han som frivillig korporal i kampene ved Fredericia i sommeren 1849 og udnævntes til sekondløjtnant af Infanteriets krigsreserve i oktober s.å. Året efter deltog han i kampene ved Isted og blev ansat ved 2. Jægerkorps (senere 18. Regiment), da krigen var ovre. Premierløjtnant 1861.
Cohen 1864/147: Frederik Vilhelm Bruun.